[Quảng Trị] Xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng là chìa khóa để tạo dựng niềm tin với nhà đầu tư

Trên cơ sở phát huy các nhân tố nội lực, đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế để đưa ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp nhằm huy động mọi nguồn lực vì sự phát triển của tỉnh. Bên cạnh đó, công tác xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư được tỉnh Quảng Trị đặc biệt quan tâm, bước đầu đã tạo được “làn sóng” đầu tư mới. Phóng viên Báo Quảng Trị đã có cuộc trao đổi với Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh VÕ VĂN HƯNG về những nội dung liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng – Ảnh: P.V

-Thưa đồng chí! Đề nghị đồng chí cho biết tỉnh Quảng Trị đã có những cơ chế, chính sách ưu đãi nào để hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trong đầu tư, sản xuất-kinh doanh?

– Với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, Đảng bộ, chính quyền và các thế hệ lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, các nguồn ngoại lực và phát huy nội lực; nhận diện tiềm năng, lợi thế, đưa ra các quyết sách phù hợp với mỗi thời kỳ, đáp ứng kịp thời những yêu cầu từ thực tiễn cuộc sống.

Thời gian qua, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư của tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật. Đặc biệt, tỉnh đã và đang thành công trong việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến nghiên cứu, khảo sát và thực hiện nhiều dự án trọng điểm có quy mô lớn như Tập đoàn T&T, Vingroup, Big C, BB Group, Liên doanh VSIP-AmataSumitomo, SAM Holding, Gazprom…

Để tạo sự hấp dẫn đầu tư, ngoài việc chú trọng cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư thì chính sách ưu đãi, hỗ trợ của tỉnh đã được các nhà đầu tư quan tâm, tìm hiểu và đánh giá rất tích cực, có sức lan tỏa, tác động mạnh mẽ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu đầu tư sản xuất, kinh doanh. Ngoài các chính sách ưu đãi của Chính phủ, các nhà đầu tư còn được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ riêng của tỉnh được quy định tại Nghị quyết số 105/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư/ DN còn được hỗ trợ riêng theo từng ngành, nghề lĩnh vực. Ví dụ như cơ chế khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ; chính sách khuyến công và hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp; chính sách hỗ trợ phát triển du lịch…

Song song với ban hành các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành còn tích cực hỗ trợ DN đang triển khai dự án trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

Ít nhất mỗi tháng một lần, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo các Dự án động lực cấp tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai dự án và thực hiện thủ tục đầu tư.

Hoàn chỉnh công tác lập quy hoạch tỉnh, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và quy hoạch tại các địa phương nhằm kêu gọi đầu tư, đổi mới cơ chế, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong nước mở rộng đầu tư kinh doanh.

Củng cố, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp (KCN) như đường giao thông, nhà máy xử lý nước thải, tạo cảnh quan môi trường xanhsạch-đẹp. Tăng cường xử lý các vướng mắc của nhà đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư về năng lượng tái tạo trong việc giải tỏa công suất, đấu nối hệ thống điện.

Huy động các nguồn lực, nguồn vốn để triển khai Đề án bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) tạo quỹ đất sạch, ưu tiên các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án nằm trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, KCN VSIP, KCN Triệu Phú, KCN Tây Bắc Hồ Xá, các dự án năng lượng tái tạo…

Đẩy mạnh công tác rà soát, xử lý các dự án triển khai chậm tiến độ cũng như các dự án chưa triển khai theo quy định, các dự án mà nhà đầu tư không có năng lực hoặc năng lực thấp để có giải pháp triển khai thực hiện phù hợp.

– Một nguyên tắc cơ bản trong các mối quan hệ đó là xây dựng niềm tin. Nếu không có niềm tin thì không thể thành công, việc càng khó càng phải có niềm tin. Vì vậy, tỉnh Quảng Trị đã hành động như thế nào để giúp các đối tác vững niềm tin đầu tư vào Quảng Trị?

– Tỉnh Quảng Trị xác định việc xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng là chìa khóa để củng cố và tạo dựng lòng tin đối với nhà đầu tư. Do đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 4/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị. Theo đó, UBND tỉnh đề ra các chương trình hành động về đẩy mạnh cải cách hành chính; Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh…

Tập trung tháo gỡ những vướng mắc phát sinh liên quan đến thủ tục đầu tư, cơ chế hỗ trợ DN, vấn đề GPMB, quan tâm đến công tác đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương với DN. Đặc biệt, thông qua Quy chế làm việc số 01-QC/ TU ngày 19/1/2021, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng trực tiếp tham gia chỉ đạo, giám sát việc phê duyệt, quyết định đầu tư đối với các dự án có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển KT-XH, QP-AN. Qua đó, thể hiện sự quan tâm và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong việc tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh cạnh tranh và rộng mở cho các DN/nhà đầu tư.

Quyết liệt chỉ đạo cải cách TTHC gắn với hoàn thiện hạ tầng nền tảng chính quyền điện tử, đơn giản hóa TTHC, thường xuyên rà soát, bãi bỏ những quy định không cần thiết, không còn phù hợp là rào cản gây khó khăn cho DN, người dân, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng để phát triển KT-XH, giảm thời gian, chi phí cho DN. Các sở, ban, ngành và địa phương phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh triển khai, duy trì hoạt động, nâng cấp cổng Dịch vụ công tỉnh hoạt động thông suốt, hiệu quả.

UBND tỉnh đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch và chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường hỗ trợ các thành phần kinh tế.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển KTXH. Thông qua các tổ chức hỗ trợ DN nắm bắt khó khăn, vướng mắc của DN, trên cơ sở đó tổ chức đối thoại DN, diễn đàn, cà phê doanh nhân để kịp thời giải quyết, tháo gỡ, đồng hành cùng DN…

Đôi bờ Hiền Lương hôm nay – Ảnh: XUÂN TRƯỜNG

Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để làm cơ sở xúc tiến, thu hút đầu tư.

Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng KT-XH trọng điểm thúc đẩy sự phát triển như: Xây dựng cơ sở hạ tầng các KCN Tây Bắc Hồ Xá, KCN đa ngành Triệu Phú, KCN Quán Ngang-Giai đoạn 3, Cảng hàng không Quảng Trị, Khu bến cảng Mỹ Thủy; đầu tư xây dựng các dự án giao thông quan trọng như đường cao tốc Cam Lộ-La Sơn, Mở rộng Quốc lộ 9, Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông Tây…

Những nỗ lực của tỉnh đã được các DN ghi nhận, trực tiếp đưa ra những đánh giá tích cực trong các bảng điều tra, thăm dò xã hội. Kết quả xếp hạng chỉ số PCI năm 2021 đạt 63,33 điểm (tăng 0,26 điểm so với năm 2020). Trong đó, các DN đánh giá tỉnh chuyển biến cao so với năm 2020 ở các chỉ số: gia nhập thị trường (xếp thứ 8/63), tăng 26 bậc; tính minh bạch (xếp thứ 3/63); tính năng động của chính quyền xếp thứ 32/63 tăng 15 bậc; thiết chế pháp lý và an ninh trật tự xếp thứ 41/63, tăng 20 bậc.

Đặc biệt là niềm tin vào môi trường kinh doanh của tỉnh được thể hiện rõ nét qua xu hướng tăng khá mạnh của hai dòng vốn FDI và dòng vốn trong nước từ các nhà đầu tư lớn. Hiện nay, tỉnh Quảng Trị tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư. Trong năm 2021, có 70 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn 72.009,68 tỉ đồng, trong đó có 3 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn 55.823 tỉ đồng.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả hỗ trợ nhà đầu tư, DN, cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các DN tìm hiểu, đầu tư vào tỉnh, nhất là các nhà đầu tư lớn đến từ EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và các Tập đoàn lớn trong nước; các dự án có công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tạo nguồn thu ngân sách lớn, các dự án trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng công nghiệp, thương mại dịch vụ, hạ tầng đô thị, nhà ở cho công nhân tại các KCN…

-Đồng chí có thể dẫn chứng cụ thể hơn về những dự án trọng điểm mà tỉnh đã kêu gọi được trong thời gian. Triển vọng và tiến độ thực hiện như thế nào?

-Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 599 dự án được cấp phép đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư lên đến 241.512 tỉ đồng. Trong đó, có 19 dự án điện gió, 3 dự án điện mặt trời và 11 dự án thủy điện đã đưa vào vận hành thương mại, nâng tổng công suất phát điện trên địa bàn tỉnh đạt 965,6MW.

Hiện nay, tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị có các dự án đầu tư trọng điểm đang hoàn thiện các thủ tục liên quan, huy động nguồn lực triển khai xây dựng theo tiến độ cam kết như: Khu bến cảng Mỹ Thủy, Trung tâm điện khí LNG Hải Lănggiai đoạn 1, Khu công nghiệp Quảng Trị, Nhà máy sản xuất Inox và Thép hợp kim ASIA. Các dự án đang nghiên cứu đề xuất như: Trung tâm công nghiệp khí BBG, Khu liên hợp gang thép Quảng Trị, Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời NEVN SOLAR… Sau khi các dự án này đi vào hoạt động sẽ tạo bước đột phá để thúc đẩy các dự án khác đầu tư vào các KCN, KKT cũng như trên địa bàn Quảng Trị.

Ngoài ra, còn có các dự án quan trọng khác đang nghiên cứu như: Xây dựng Khu Thương mại xuyên biên giới giữa hai nước Việt Nam-Lào (Lao Bảo-Densavanh), đường cao tốc Cam Lộ-Lao Bảo; xây dựng quốc lộ 15D nối Cửa khẩu quốc tế La Lay đến Cảng Mỹ Thủy sẽ tạo ra hành lang kinh tế kết nối các tỉnh của Việt Nam-Lào-Thái Lan thông qua Cảng Mỹ Thủy đi các tỉnh cũng như các nước trong khu vực và thế giới.

-Hiện nay, DN đầu tư tại Quảng Trị vẫn còn gặp một số vướng mắc về thủ tục đầu tư, GPMB…Vì vậy, tỉnh đã có những giải pháp gì để tháo gỡ nhằm hỗ trợ tối đa cho DN?

-Để đạt được mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2025 đề ra: “Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao và năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước”, Quảng Trị cần phải phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh, giải quyết các khó khăn, thách thức, đồng thời tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc.

Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư và minh bạch thông tin trong thu hút đầu tư. Rà soát bãi bỏ, đơn giản hóa, tích hợp các TTHC về dự án đầu tư. Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư.

Thực hiện tốt đề án Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết trực tiếp TTHC về đầu tư. Với phương châm “Có quy hoạch tốt mới có dự án tốt, có dự án tốt mới có nhà đầu tư tốt” nên tỉnh sẽ tập trung xây dựng và hoàn thành các quy hoạch.

Xây dựng và ban hành quy chế phối hợp trong thẩm định, quản lý dự án đầu tư; lưu đồ quy trình thủ tục giải quyết các thủ tục dự án đầu tư; quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng khu đô thị…làm rõ và phân định trách nhiệm trực tiếp đối với người đứng đầu các cơ quan, ban ngành, địa phương trong CCHC, nâng cao chỉ số PCI, xem đây là chỉ tiêu quan trọng đánh giá tính cam kết, thông điệp của tỉnh Quảng Trị đối với các nhà đầu tư.

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ danh mục các dự án kêu gọi đầu tư hằng năm, tiến hành rà soát, phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh thực hiện điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đáp ứng nhu cầu, tiến độ thực hiện của các dự án.

Giao trách nhiệm cho sở, ban, ngành, địa phương nơi triển khai dự án tích cực chủ động hỗ trợ nhà đầu tư trong việc quy chủ, kiểm đếm và đền bù GPMB, kịp thời báo cáo những vướng mắc vượt thẩm quyền để sớm chỉ đạo xử lý. Tích cực phối hợp, tuyên truyền vận động người dân và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện công tác GPMB.

Triển khai thành lập Ban Chỉ đạo GPMB cấp tỉnh, đồng thời sớm đề xuất Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác GPMB để triển khai các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.

Đối với các dự án trọng điểm, UBND tỉnh sẽ thành lập Tổ công tác GPMB để chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ và đôn đốc UBND cấp huyện, nhà đầu tư thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đúng tiến độ thực hiện dự án.

Xây dựng chi tiết khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất phù hợp với điều kiện thực tế. Lập kế hoạch và thực hiện GPMB phải đảm bảo trình tự, thủ tục quy định, vận dụng linh hoạt để rút ngắn thời gian nhưng đảm bảo đúng pháp luật. Đối với các KCN, KKT, tỉnh sẽ chủ động lập các đề án GPMB, tái định cư đảm bảo quỹ đất sạch cho các nhà đầu tư, nhất là các dự án kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN.

Xin cảm ơn đồng chí!

Theo Báo Quảng Trị