Cơ cấu tổ chức

cơ cấu tổ chức

BAN GIÁM ĐỐC
Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của VCCI-Đà Nẵng theo đúng chức năng, nhiệm vụ do điều lệ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam quy định và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch VCCI.

Ông Nguyễn Tiến Quang
GIÁM ĐỐC

0236.3821719

02363 822930

quangnt-dn@vcci.com.vn

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc
PHÓ GIÁM ĐỐC

0236.3821719

02363 822930

ngocnth-dn@vcci.com.vn

Ông Hồ Anh Tuân
PHÓ GIÁM ĐỐC

0236.3821719

02363 822930

tuanha-dn@vcci.com.vn

  • Góp ý xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp dưới 2 hình thức: trực tiếp góp ý; tổ chức tập hợp, lấy ý kiến các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia.
  • Tuyên truyền, phổ biến, giải đáp, tư vấn về chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.
  • Tổng hợp các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia về môi trường kinh doanh chuyển VCCI và các cơ quan chức năng xem xét, tiếp thu, giải quyết.
  • Phối hợp khảo sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo về môi trường kinh doanh theo yêu cầu của ban chuyên môn VCCI và phân công của Ban Giám đốc.
  • Cải thiện môi trường kinh doanh tại 11 tỉnh, thành Miền Trung – Tây Nguyên.
Bà Trần Thị Châu Hà
Phó phòng

0236.3835654

0236.3822930

0903.595.789

hattc-dn@vcci.com.vn

Ông Nguyễn Tiến Hiệp
Chuyên viên

0236.3835654

0236.3822930

0777.619.702

hiepnt-dn@vcci.com.vn

Ông Mạc Như Duy
Chuyên viên

0236.3835654

0236.3822930

090.1111.949

duymn-dn@vcci.com.vn

Bà Vũ Thị Hồng Hạnh
Chuyên viên

0236.3835654

0236.3822930

0778.831.817

hanhvth-dn@vcci.com.vn

  • Duy trì, quản lý và phát triển mạng lưới hội viên tại 11 tỉnh, thành Miền Trung – Tây Nguyên.
  • Tổ chức đào tạo để phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý, kinh doanh cho các doanh nhân, xây dựng đội ngũ doanh nhân năng động, hiệu quả.
  • Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tư vấn thực thi chính sách, pháp luật; phổ biến, cung cấp, hỗ trợ thông tin kinh doanh, khoa học kỹ thuật cho cộng đồng doanh nghiệp.
  • Là đầu mối tập hợp thông tin, ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp các vấn đề về chính sách nhằm cải cách thủ tục hành chánh và cải thiện môi trường kinh doanh.
  • Hỗ trợ việc thành lập, phối hợp nâng cao năng lực hoạt động và liên kết hệ thống các hiệp hội doanh nghiệp trong cả nước.
Bà Trần Thị Hiền Dung
Phó phòng

0236.3562538

0236.3822930

0905.471.422

dungtth-dn@vcci.com.vn

Bà Nguyễn Bình Thảo Vy
Chuyên viên

0236.3562538

0236.3822930

0966.338.213

vynbt-dn@vcci.com.vn

Ông Nguyễn Công Chánh
Chuyên viên

0236.3562538

0236.3822930

0905.712.318

chanhnc-dn@vcci.com.vn

Ông Đặng Long Vân
Chuyên viên

0236.3821719

0236.3822930

0912.768.867

vandl-dn@vcci.com.vn

  • Đầu mối liên hệ với các đối tác nước ngoài gồm các Phòng Thương Mại, cơ quan Ngoại giao, các Hiệp hội, Hội đồng xúc tiến thương mại – đầu tư và các doanh nghiệp của các nước  để kết nối với cộng đồng DN Việt Nam.
  • Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển quan hệ kinh doanh và đầu tư ở trong và ngoài nước thông qua việc tổ chức các hoạt động thương mại như Diễn đàn, Hội thảo, Giao lưu thương mại, bố trí chương trình làm việc. Tổ chức các Đoàn khảo sát thị trường, tham dự Hội chợ – Triển lãm và Giao lưu thương mại tại nước ngoài.
  • Liên kết với các Hiệp hội DN nước ngoài tại VN để trao đổi, tập hợp thông tin và chuyển tiếp tới các cơ quan chức năng.
  • Phối hợp với các Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư của các Tỉnh, Thành phố thuôc địa bàn Chi nhánh quản lý tổ chức các hoạt đông xúc tiến thương mại và đầu tư trong và ngoài nước.
Bà Nguyễn Thị Lê Phượng
Trưởng phòng

0236.3565924

0236.3822930

0942.555.889

phuongvcci@gmail.com

Bà Trần Thị Như Oanh
Chuyên viên

0236.3565924

0236.3822930

0915.554.341

nhuoanhvccidn@gmail.com

Ông Trần Tiến Hưng
Chuyên viên

0236.3565924

0236.3822930

0797.771.997

tienhungr7@gmail.com

  • Tham mưu, giúp việc Ban Giám đốc về quản lý, khai thác và vận hành toàn bộ cơ sở vật chất tòa nhà.
  • Quản lý khai thác cho thuê văn phòng và hội trường.
  • Vận hành khai thác, bảo trì và sửa chữa trang thiết bị cơ sở vật chất tòa nhà.
  • Công tác lễ tân, phục vụ tổng hợp.
  • Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ của Chi nhánh.
  • Thực hiện việc xây dựng các quy chế, quy định về công tác cán bộ, công tác quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ.
  • Đảm bảo thực hiện đúng các tiêu chuẩn, chế độ chính sách đối với cán bộ.
  • Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng xuất khẩu (C/O) theo ủy quyền của cơ quan chức năng như các mẫu C/O: Mẫu A – C/O ưu đãi GSP (trừ hàng giày dép xuất khẩu sang EU); Mẫu B – C/O không ưu đãi (trừ hàng xuất khẩu sang Turkey sử dụng mẫu tương đương -Turkey); Mẫu ICO (hàng cà phê); Mẫu DA59 – C/O không ưu đãi (hàng xuất khẩu sang Nam Phi);… (chi tiết xem tại chuyên mục C/O của website).
  • Xác nhận các trường hợp bất khả kháng và chứng nhận, xác nhận các giấy tờ cần thiết khác trong hoạt động thương mại theo yêu cầu tự nguyện của các hoặc theo yêu cầu, ủy quyền của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ở trong và ngoài nước.
  • Tham mưu cho Giám đốc Chi nhánh về chế độ kế toán và công tác quản lý tài chính của đơn vị.
  • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo quy định của Nhà nước và quy chế tài chính của VCCI.
  • Quản lý công tác tài chính theo Luật Kế toán, Điều lệ, Quy chế tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan. Bảo tồn vốn và sử dụng vốn có hiệu quả.
Ông Hồ Tấn Trình
Phó phòng

0236.3821719

0236.3822930

0914.026.073

trinhht-dn@vcci.com.vn

Ông Đặng Quốc Thượng
Phó phòng

0256.3814192

0236.3822930

0987.267.383

thuongdq-dn@vcci.com.vn

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga
kế toán

0236.3821719

0236.3822930

 0905.905.960

nganth-dn@vcci.com.vn

Bà Lê Long hà
Chuyên viên

0236.3821719

0236.3822930

0795.698.101

hall-dn@vcci.com.vn

Ông Bùi Văn Thọ
Chuyên viên

0256.3814192

0236.3822930

0987.267.468

thobv-dn@vcci.com.vn

Bà Phạm Thị Thu Hòa
Nhân viên

0236.3821719

0236.3822930

0908.668.307

ptthoa286@gmail.com

Ông Nguyễn Quang Vinh
Nhân viên

0236.3821719

0236.3822930

0935.388.090

vinhvcci8989@gmail.com

Ông Nguyễn Công Thái
Chuyên viên

0236.3565924

0236.3822930

0905.712.318

thai.nc82@gmail.com

Văn phòng giới sử dụng lao động là cơ quan chuyên môn của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (BEA-VCCI) thực hiện công tác đại diện để thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của người sử dụng lao động, xúc tiến quan hệ lao động tiến tiến ở Việt Nam:

  • Đại diện cho giới sử dụng lao động Việt Nam trong cơ chế tư vấn ba bên về lao động ở trong nước và phối hợp với tổ chức đại diện của người lao động như Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (VGCL) và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (MOLISA)
  • Tư vấn tạo một môi trường lao động thuận lợi cho sự phát triển doanh nghiệp, đóng vai trò như một tổ chức đại diện phản ánh ý kiến của giới sử dụng lao động về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật lao động, từ đó bảo vệ lợi ích của giới sử dụng lao động.
  • Hỗ trợ phát triển hiệp hội người sử dụng lao động cấp tỉnh.
  • Cung cấp các dịch vụ và đào tạo cho cộng đồng doanh nghiệp về:
    • Quan hệ lao động
    • Tranh chấp lao động/Đình công/Giải quyết đình công
    • Tiền lương
    • Tạo việc làm
    • Đào tạo nghề
    • Sức khỏe và an toàn lao động
    • Phúc lợi xã hội
    • Luật và tiêu chuẩn lao động
    • Quản lý môi trường tại nơi làm việc
    • Phát triển nguồn nhân lực
    • Lao động nữ và trẻ em
    • Phòng chống HIV/AIDS tại nơi làm việc
    • Năng suất lao động và trách nhiệm xã hội tại doanh nghiệp
    • Phát triển doanh nghiệp nhỏ, khu vực kinh tế tư nhân.