Phòng họp

Cho thuê phòng họp

Cung cấp một không gian thoải mái để tổ chức cuộc họp của bạn ngay tại Đà Nẵng với tỷ lệ ưu đãi có sẵn dành cho các Hội viên VCCI Đà Nẵng.