Hội viên tiêu biểu
Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế

Địa chỉ : Số 72 Phạm Văn Đồng, P. Vỹ Dạ, TP. Huế, Thừa Thiên Huế

Lãnh đạo :

Điện thoại : 3821510

Fax : 0234.3825152

Email : info@xaylaphue.com.vn

Website : https://www.xaylaphue.com.vn/

Công ty Cổ phần Chế biến Lâm sản Xuất khẩu Pisico Huế

Địa chỉ : Thôn Tam Vị, X. Lộc Tiến, H. Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Lãnh đạo :

Điện thoại : 3684008

Fax : 0234 3876861

Email : pisicohue@gmail.com

Website :

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

Địa chỉ : Số 02 Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Lãnh đạo :

Điện thoại : 3726110

Fax : 0255.3822 843

Email : info@qns.com.vn

Website : http://qns.com.vn/Default.aspx?tabid=80&def=ErrorMessage

Công ty Cổ phần Tuấn Đạt

Địa chỉ : KCN Trường Xuân, P. Trường Xuân, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

Lãnh đạo :

Điện thoại : 6294238

Fax : 05106509208 / 541154

Email : ctytuandat@vnn.vn

Website : http://tuandat.com.vn/vi/

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Tân

Địa chỉ : Số 172 Phạm Văn Đồng, P. Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Lãnh đạo :

Điện thoại : 0255. 3830237

Fax : 0255. 3829 477

Email : thientan@thientangroup.vn

Website : http://thientangroup.vn/

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Địa chỉ : Số 15 Trường Chinh, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, Gia Lai

Lãnh đạo :

Điện thoại : 938202882222248

Fax : 0593820007/ 0592 222 249

Email : contact@hagl.com.vn

Website : hagl.com.vn

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam - CN Đông lạnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ : Lô A01-A12 Khu A, KCN Phong Điền, TT. Phong Điền, H. Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Lãnh đạo :

Điện thoại : 3777775

Fax : 02343777780

Email :

Website : https://www.cp.com.vn/

Công ty TNHH Doosan Enerbility Việt Nam

Địa chỉ : Khu Kinh tế Dung Quất, X. Bình Thuận, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi

Lãnh đạo :

Điện thoại : 3618900/618950

Fax : 0255. 3618956

Email : doosan-vina@doosan.com

Website : http://www.doosan-vina.com/doosanvina/vn/index.html?language=vn

Công ty Cổ phần Dệt May 29/3

Địa chỉ : Số 60 Mẹ Nhu, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng

Lãnh đạo :

Điện thoại : 3756999

Fax : 02363759622

Email : hachiba@dng.vnn.vn

Website : http://www.hachiba.com.vn/

Tổng Công ty Điện lực Miền Trung

Địa chỉ : Số 78A Duy Tân, P. Hoà Thuận Đông, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

Lãnh đạo :

Điện thoại : 2221028

Fax : 0236 3625071

Email : info@cpc.vn

Website : https://cpc.vn/vi-vn/