Danh bạ hội viên
Công ty Cổ phần Frit Huế

Địa chỉ : Lô 1A KCN Phú Bài, P. Phú Bài, TX. Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế

Lãnh đạo :

Điện thoại : 3862123 / 3862355

Lĩnh Vực :

Fax : 02343862124

Email : frithue1999@gmail.com

Website : http://www.frithue.com.vn/

Công ty Cổ phần May xuất khẩu Huế

Địa chỉ : Số 71 Phan Đình Phùng, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế , Thừa Thiên Huế

Lãnh đạo :

Điện thoại : 3822101

Lĩnh Vực :

Fax : 0543828991

Email : info@dacotexgroup.com

Website : dacotexgroup.com

Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài

Địa chỉ : KCN Phú Bài, P. Phú Bài, TX. Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế

Lãnh đạo :

Điện thoại : 3863367 / 3863240

Lĩnh Vực :

Fax : 02343863363

Email : sales@phubaispinning.com

Website : http://phubaispinning.com/vi/

Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam

Địa chỉ : KCN Phú Bài, P. Phú Bài, TX. Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế

Lãnh đạo :

Điện thoại : 3951455

Lĩnh Vực :

Fax : 0543951276

Email : sales@soiphunam.com.vn

Website :

Công ty Cổ phần Sợi Phú Thạnh

Địa chỉ : KCN Phú Bài, P. Phú Bài, TX. Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế

Lãnh đạo :

Điện thoại : 3951389

Lĩnh Vực :

Fax : 02343951999

Email : sales@phuthanhspinning.com

Website : https://phuthanhspinning.com/index.php

Công ty Cổ phần Sợi Phú Việt

Địa chỉ : KCN Phú Bài, P. Phú Bài, TX. Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế

Lãnh đạo :

Điện thoại : 3865588

Lĩnh Vực :

Fax : 0234 3865589

Email : phuvietspinning@gmail.com

Website :

Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế

Địa chỉ : Lô 77 Phạm Văn Đồng, P. Vỹ Dạ, TP. Huế, Thừa Thiên Huế

Lãnh đạo :

Điện thoại : 3812849

Lĩnh Vực :

Fax : 0543823486

Email : hc@xdgt-tth.com.vn

Website :

Công ty Cổ phần Đầu tư - Dệt may Thiên An Phát

Địa chỉ : Đường số 5, CCN An Hòa, P. An Hòa, TP. Huế, Thừa Thiên Huế

Lãnh đạo :

Điện thoại : 3548370-3599927

Lĩnh Vực :

Fax : 0543521101

Email : nhansu@thianco.com.vn

Website : http://thianco.com.vn/vi/

Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị

Địa chỉ : KCN Nam Đông Hà, P. Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị

Lãnh đạo : Ông Trần Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc

Điện thoại : 3566987

Lĩnh Vực :

Fax : 053.3560 482

Email : mdfgerucoqt@vnn.vn

Website : www.mdfquangtri.vn

Công ty Cổ phần Khoáng sản Hiếu Giang

Địa chỉ : CCN Diên Sanh, TT. Hải Lăng, H. Hải Lăng, Quảng Trị

Lãnh đạo : Bà Lê Thị Ngọc Ly - Giám đốc

Điện thoại : 3853504/0533670777

Lĩnh Vực :

Fax : 0233.551.577/0533670515

Email :

Website :