Giới thiệu

giới thiệu chung

Hơn 30 năm qua, trung thành với mục tiêu vì sự thịnh vượng của doanh nghiệp và sự phát triển của khu vực, Chi nhánh đã kiên trì mở rộng hoạt động trên các lĩnh vực xúc tiến thương mại đầu tư, đào tạo, hội thảo, tư vấn, cung cấp thông tin và nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thiết thực khác. Đồng thời, Chi nhánh còn là cầu nối tích cực giữa cộng đồng doanh nghiệp khu vực với Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương; có tiếng nói mạnh mẽ và uy tín đấu tranh bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp. Hiện tại Chi nhánh có hơn 1200 hội viên và hơn 5000 hội viên liên kết.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng đã, đang và sẽ nỗ lực vì sự nghiệp phát triển và là ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp tại khu vực Miền Trung -Tây Nguyên.

CHI NHÁNH LIÊN ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG

26 Hồ Nguyên Trừng, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

0236.3821719 / 3835654

0236-3822930

https://vccidanang.com.vn/

Facebook VCCI Đà Nẵng

chức năng

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng các doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam, trong đó Chi nhánh tại Đà Nẵng có địa bàn hoạt động ở 11 tỉnh thành Miền Trung – Tây nguyên, có chức năng:

Đại diện để thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp và người sử dụng lao động ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên trong các quan hệ trong nước và quốc tế.

Thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp, doanh nhân, sự liên kết giữa các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, xúc tiến và hỗ trợ các hoạt động thuơng mại đầu tư, hợp tác KHCN và các hoạt động kinh doanh khác của các doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài.

các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

* Tập hợp, nghiên cứu ý kiến của doanh nghiệp để phản ánh, kiến nghị và tham mưu cho nhà nước các vấn đề pháp luật, chính sách kinh tế – xã hội nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của doanh nghiệp thông qua việc triển khai các hoạt động:

– Góp ý, xây dựng pháp luật kinh doanh thông qua việc lấy ý kiến doanh nghiệp, chuyên gia về dự thảo luật, văn bản dưới luật.

– Tập hợp kiến nghị của doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến môi trường kinh doanh nhằm đề xuất, kiến nghị cơ quan thẩm quyền góp phần tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

– Tổ chức khảo sát, điều tra, nghiên cứu doanh nghiệp, môi trường kinh doanh.

– Can thiệp, kiến nghị với các cơ quan hữu quan trong việc bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của doanh nghiệp:

* Tập hợp, liên kết doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp nhằm tăng cường sự hợp tác, tạo tiếng nói mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp.

* Tổ chức đào tạo bằng những hình thức thích hợp để phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, giúp các doanh nhân nâng cao kiến thức, năng lực quản lý.

* Tư vấn kinh doanh về: Pháp luật trong kinh doanh; lập kế hoạch kinh doanh; các lĩnh vực marketing, nhân sự, tài chính, xuất nhập khẩu…

* Xúc tiến thương mại – đầu tư: Tổ chức hội thảo, thuyết trình, giới thiệu thị trường, sản phẩm; tổ chức các đoàn dự hội chợ, triển lãm, khảo sát thị trường trong và ngoài nước; giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp trên bản tin, Website và các ấn phẩm do Chi nhánh phát hành

* Cung cấp các thông tin về: Các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; hội chợ, triễn lãm, hội thảo, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ở trong và nước; cung cấp thông tin theo yêu cầu của doanh nghiệp.

* Hoạt động pháp chế:

– Phổ biến pháp luật trong kinh doanh.

– Cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) cho các sản phẩm xuất khẩu.

– Xác nhận các truờng hợp bất khả kháng và các chứng từ khác trong kinh doanh với nước ngoài.

– Giúp giải quyết bất đồng, tranh chấp thông qua hình thức tố tụng trọng tài thương mại.

– Thực hiện các dich vụ tư vấn, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

* Hỗ trợ phát triển DNNVV: Đào tạo khởi sự doanh nghiệp và tăng cường khả năng kinh doanh; tư vấn khởi sự doanh nghiệp; tổ chức tuần lễ DNNVV giúp giới thiệu sản phẩm…

* Hỗ trợ ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp.

* Phát hành ấn phẩm nhằm phổ biến kiến thức cho doanh nghiệp và xúc tiến thương mại – đầu tư…

* Đại diện giới sử dụng lao động trong cơ chế ba bên: Chính phủ – Công đoàn – Giới sử dụng lao động