VCCI: “Ngọn lửa” nhiệt huyết

VCCI là cơ quan phản biện chính sách, lấy từ thực tế sản xuất, kinh doanh của DN làm ‘thước đo”, sau đó “soi chiếu”, đánh giá tác động của luật để tìm ra những ưu, nhược điểm từ góc nhìn

VCCI tích cực đóng góp trực tiếp vào việc hoàn thiện chất lượng các dự thảo luật.

Thông tin từ VCCI là “đầu vào” rất tốt cho Quốc hội, Chính phủ trong việc định hướng xây dựng pháp luật, trực tiếp hoàn thiện chất lượng của các dự thảo luật và ban hành ra những đạo luật có chất lượng tốt hơn.

Tôi đánh giá cao sự tích cực của VCCI trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, thời gian tới VCCI cần phải tiếp tục giữ được ngọn lửa nhiệt huyết này trong việc đóng góp trực tiếp vào việc hoàn thiện chất lượng các dự thảo luật, dự thảo văn bản của Quốc hội, Chính phủ soạn thảo, cũng như ban hành ra những đạo luật có chất lượng và cùng Quốc hội, Chính phủ rà soát các quy định pháp luật.

Điều quan trọng nhất với VCCI là lấy doanh nghiệp làm “thước đo”, giảm đóng góp về lý thuyết, triết lý, mà phải lấy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp làm nền tảng để đóng góp các sáng kiến, cũng như góp ý trực tiếp cho các dự thảo luật pháp của Quốc hội. Những đóng góp của VCCI phải dựa trên tinh thần tích cực, mạnh mẽ, độc lập, khách quan. Như vậy, VCCI có hai vai trò đặc biệt quan trọng. Thứ nhất, phản biện chính sách và hoàn thiện chính sách. Thứ hai, VCCI đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp luật, xây dựng văn hoá kinh doanh hiện đại, đáng tin cậy.

Nếu như trước đây VCCI chưa có vai trò quan trọng và ít được tham gia sâu vào quá trình xây dựng pháp luật thì hiện nay Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nghị định hướng dẫn đã chính thức ghi nhận vị trí, vai trò và trách nhiệm của VCCI trong đại diện và thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật kinh doanh. Từ đó, VCCI đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao, nỗ lực chuyển tải đầy đủ mong muốn, tiếng nói của doanh nghiệp vào quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật, đặc biệt là các dự án luật trình lên Quốc hội.

Nhiều chính sách cải cách, nhiều thay đổi quan trọng tại các đạo luật về kinh doanh luôn có sự tham gia và đóng góp quan trọng của VCCI. Cụ thể, như đơn giản hoá thủ tục đăng ký kinh doanh trong Luật Doanh nghiệp; xây dựng quy trình, thủ tục đầu tư thuận lợi trong Luật Đầu tư. Chuyển đổi tư duy quản lý các ngành nghề kinh doanh từ “chọn cho” sang “chọn bỏ”, bãi bỏ các ngành nghề kinh doanh cụ thể trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Luật Doanh nghiệp; cắt giảm, đơn giản hóa các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện…

Từ thực tiễn hoạt động kinh doanh, VCCI cũng đã chủ động tập hợp, xây dựng báo cáo và phản ánh lên Quốc hội những chồng chéo, xung đột giữa các văn bản pháp luật, hầu hết các chồng chéo, xung đột này đã được giải quyết tại Luật Đầu tư và Luật Xây dựng năm 2020 vừa qua. Ngoài ra, bên cạnh việc góp ý kiến bằng văn bản, VCCI còn tham gia sâu vào quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật khi là thành viên của ban soạn thảo, tổ biên tập hoặc các cuộc họp của hội đồng thẩm định.

Bên cạnh đó, bằng việc tham gia sâu vào quy trình này, VCCI đã thể hiện được các ý kiến góp ý hoặc phản biện của doanh nghiệp đối với những quy định dự kiến ban hành, góp phần không nhỏ hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh.

Theo Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp