[Quảng Trị] Nâng cao chất lượng cải cách hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ

Công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quảng Trị xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên tập trung chỉ đạo, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong mọi hoạt động, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực KH&CN.

Người dân đến giao dịch về lĩnh vực KH&CN tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh – Ảnh: V.T.H

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, cần thực hiện quyết liệt và đồng bộ, ngay từ đầu năm 2023, Sở KH&CN ban hành các kế hoạch: Kế hoạch số 05/ KH-SKHCN ngày 13/1/2023 về CCHC năm 2023; Kế hoạch số 15/KH-SKHCN ngày 13/2/2023 về duy trì và nâng cao chỉ số CCHC của Sở KH&CN năm 2023; Kế hoạch số 20/KHSKHCN ngày 14/2/2023 về tuyên truyền về CCHC năm 2023 và các văn bản quan trọng khác phục vụ cho công tác CCHC của Sở KH&CN năm 2023.

Qua đó, xác định nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác CCHC; chỉ đạo, điều hành, quản lý và cung cấp dịch vụ công (DVC) của Sở KH&CN năm 2023. Phấn đấu đưa Sở KH&CN đứng thứ hạng cao về CCHC trong khối sở, ngành cấp tỉnh năm 2023. Sở cũng đã tham mưu UBND tỉnh xem xét thẩm định, trình phê duyệt công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Sở KH&CN; ban hành Kế hoạch số 51/KH-SKHCN ngày 29/11/2022 về rà soát, đơn giản hoá TTHC nội bộ lĩnh vực KH&CN giai đoạn 2022-2025.

Là người thường xuyên đến quầy giao dịch của Sở KH&CN tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nộp hồ sơ đăng ký về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ông Lê Hữu Tài, Công ty TNHH MTV Như Mai, TP. Đông Hà rất hài lòng về việc giải quyết TTHC của Sở KH&CN. Chỉ chưa đầy 3 ngày, các bộ phận liên quan của Sở KH&CN đã giải quyết, hoàn tất các hồ sơ, thủ tục cho công ty. Điều này đã tạo thuận lợi cho công ty thực hiện các công việc tiếp theo.

Ông Lê Hữu Tài cho biết: “So với trước đây, các thủ tục đều được tiếp nhận nhanh chóng. Trước đây phải đi lại rất nhiều lần để bổ sung các giấy tờ nhưng nay việc đăng ký hồ sơ thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí cho công ty”.

Sở KH&CN đã thông báo cho các tổ chức, cá nhân về việc triển khai danh mục DVC trực tuyến toàn trình và DVC trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của sở trên môi trường mạng. Các TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở KH&CN được cập nhật kịp thời trên Cổng DVC trực tuyến tỉnh và thực hiện tại bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của sở. Công chức tại bộ phận này được trang bị chữ ký số theo đúng quy định, có trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành đúng nội quy, quy chế đã ban hành, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

6 tháng đầu năm 2023, Ban Giám đốc Sở KHCN đã chỉ đạo các phòng, đơn vị triển khai công tác CCHC theo kế hoạch đã được ban hành, trong đó xác định 37 nhiệm vụ thuộc 6 lĩnh vực đạt chất lượng và hiệu quả. Tính đến ngày 15/6/2023, 25/37 nhiệm vụ đề ra đã hoàn thành đúng tiến độ, các nhiệm vụ khác triển khai đúng kế hoạch. 60 nhiệm vụ UBND tỉnh giao được Sở KH&CN hoàn thành 47 nhiệm vụ và đang thực hiện 13 nhiệm vụ. Để thực hiện công tác hiện đại hóa nền hành chính, Sở KH&CN đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động của cơ quan.

Việc ứng dụng CNTT gắn với CCHC đã giúp giải quyết nhanh nhiều vấn đề, trong đó có 3 vấn đề cấp bách là: thực hiện chủ trương cải cách TTHC; sử dụng các phần mềm phục vụ công tác quản lý, điều hành, xử lý hồ sơ, công việc hằng ngày của các cơ quan nhà nước; phục vụ DVC cho người dân và doanh nghiệp. Từ đó, đáp ứng được nhiệm vụ, phát huy hiệu quả trong việc quản lý văn bản, điều hành nội bộ, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí in ấn tài liệu, lưu trữ, tìm kiếm văn bản thuận tiện.

Tăng cường trao đổi thông tin thông qua hộp thư điện tử của UBND tỉnh; xây dựng đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử của sở nhằm phục vụ công tác quản lý, hoạt động, điều hành. Kết quả, số lượng TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông/tổng số TTHC là 47/47; số lượng TTHC sở tiếp nhận từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/6/2023 là 28 hồ sơ. Đến nay, sở đã giải quyết 28 hồ sơ trước hạn, đạt 100%.

Chánh Văn phòng Sở KH&CN Trần Thị Nhung cho biết: năm 2022, Sở KH&CN đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-SKHCN về triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2023; 100% phòng, đơn vị, CCVC và NLĐ trao đổi thông tin, công tác quản lý, chỉ đạo điều hành trong nội bộ cơ quan và với các đơn vị trực thuộc đều được triển khai qua hộp thư điện tử công vụ và phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc. 100% CCVC được trang bị máy tính có kết nối internet và nối mạng LAN.

Thực hiện nghiêm túc quy định của tỉnh về việc gửi và nhận văn bản đi, đến qua mạng hồ sơ công việc của tỉnh. Tất cả hồ sơ TTHC đều xử lý thông qua mạng internet, đạt 100%. Tỉ lệ văn bản được gửi dưới dạng điện tử đạt 100%. Tỉ lệ số hoá đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận và khi trả kết quả đạt 100%.

Để đạt được mục tiêu trong năm 2023, Sở KH&CN tiếp tục tổ chức rà soát đánh giá kỹ những vướng mắc, tồn tại, phân tích nguyên nhân và đề ra nhiều giải pháp khắc phục với mục tiêu là nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp, Sở KH&CN tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2023; tập trung chỉ đạo hoàn thành việc rà soát các TTHC trình UBND tỉnh công bố; đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động của sở. Thường xuyên tuyên truyền và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền CCHC, đưa thông tin đến với người dân, tổ chức.

Nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát TTHC tại cơ quan như: Niêm yết công khai TTHC và kết quả giải quyết TTHC, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC theo kế hoạch đã được duyệt nhằm trang bị cho đội ngũ CCVC các kiến thức, kỹ năng làm việc, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của CCVC và NLĐ, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Theo Báo Quảng Trị