[Kom Tum] Tu Mơ Rông: Phân tích, đánh giá chỉ số DDCI

Sáng 9/11, UBND huyện Tu Mơ Rông tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá Bộ chỉ số đánh giá chất lượng năng lực điều hành các sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh (chỉ số DDCI) năm 2022 và định hướng, đề xuất giải pháp nâng cao chỉ số DDCI trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: HN

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh miền Trung-Tây Nguyên; Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, các phòng ban và các xã thuộc huyện.

Theo điều tra khảo sát DDCI tỉnh Kon Tum năm 2022, chỉ số DDCI của huyện đạt 56,42 điểm, đứng thứ 8/10 huyện, thành phố của tỉnh; tăng 1,75 điểm và 1 bậc so với năm 2021. Theo đó, điểm số DDCI năm 2022 của huyện thấp hơn mức trung vị trong nhóm cấp huyện.

Để nâng cao chỉ số DDCI của huyện, trong thời gian tới, UBND huyện đề ra giải pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và chất lượng cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa và trực tiếp tiếp xúc với doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tăng cường cơ chế giám sát và xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, đòi hỏi các khoản chi phí không chính thức từ doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực thanh kiểm tra, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cấp giấy phép về điều kiện kinh doanh.

Tăng cường các hoạt động đối thoại doanh nghiệp, tiếp thu ý kiến doanh nghiệp về lượng và chất; rút ngắn thời gian phản hồi các thông tin, văn bản yêu cầu thắc mắc từ phía doanh nghiệp, góp phần tạo sự minh bạch hơn trong môi trường kinh doanh trên địa bàn.

Tiếp tục rà soát và công khai, minh bạch các TTHC nhằm đơn giản hóa, giảm các TTHC không cần thiết và rút ngắn thời gian giải quyết TTHC theo hướng phấn đấu giảm thời gian thực hiện so với quy định của pháp luật. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử gắn với việc đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính, phù hợp với tiến trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước. Tăng cường chuyển đổi giải quyết TTHC trực tiếp sang giải quyết bằng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo đúng thời gian và trước thời hạn các TTHC trực tuyến.

Theo Báo KomTum