[Đà Nẵng] Ban hành chính sách riêng thu hút nhà đầu tư vào Khu công nghệ cao

Thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng được xác định là động lực để tạo ra đột phá, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế Đà Nẵng.