Hội thảo: Thúc đẩy Mạng lưới doanh nghiệp tiên phong và Chủ động trong phòng chống tiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu và dịch bệnh

Nhằm cung cấp thực trạng tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu và dịch bệnh đối với doanh nghiệp Việt Nam hiện nay; nhằm đánh giá tác động của chính sách đối với vai trò của doanh nghiệp trong phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; và đề xuất mô hình mạng lưới liên kết doanh nghiệp toàn quốc trong ứng phó với biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai và dịch bệnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Tổng Cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (VNDMA) trân trọng kính mời Quý đại biểu theo dõi Hội thảo:

 

THÚC ĐẨY MẠNG LƯỚI DOANH NGHIỆP TIÊN PHONG VÀ CHỦ ĐỘNG

TRONG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ DỊCH BỆNH

 

  • Thời gian: 14h00 – 16h30, thứ Sáu, ngày 15/10/2021
  • Thư mời: tại đây
  • Chương trình: tại đây
  • Hình thức: trực tuyến trên facebook
  1. Trang Pháp luật và Doanh nghiệp tại đây để nghe tiếng Việt
  2. Trang UNDP Việt Nam tại đây để nghe tiếng Anh
  3. Thông tin hỗ trợ vui lòng liên hệ:
  4. 1. Chị Nguyễn Lê Hà (024.3577 1460), Ban Pháp chế VCCI

2. Chị Nguyễn Thị Thùy Hoa (0856866688), VCCI Đà Nẵng

VCCI Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý vị theo dõi và đóng góp ý kiến cho Hội thảo.