[Bình Định] Chủ tịch Bình Định chỉ đạo xử lý những tồn đọng tại Khu kinh tế, khu công nghiệp

UBND tỉnh Bình Định vừa có thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch tỉnh Phạm Anh Tuấn tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Thời gian qua, Ban Quản lý (BQL) Khu kinh tế tỉnh Bình Định có nhiều cố gắng, qua đó đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ của tỉnh.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác phối hợp giữa BQL Khu kinh tế với các sở, ngành và các địa phương liên quan chưa tốt; việc thực hiện công tác bồi thường , giải phóng mặt bằng (GPMB) còn chậm; công tác quản lý hoạt động KCN, các dự án trong Khu kinh tế (KKT) có mặt chưa tốt, công tác xúc tiến đầu tư trong KKT chưa đạt như kỳ vọng, nhiều dự án triển khai chậm tiến độ ,…

Khu Kinh tế Nhơn Hội. (Ảnh: N.T)

Lựa chọn nhà đầu tư thực sự có năng lực

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu, khẩn trương tập trung rà soát quy hoạch KKT Nhơn Hội, triển khai cụ thể hóa quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tham mưu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo xử lý đối với các tồn tại, vướng mắc hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Yêu cầu, trong thời gian tới BQL Khu kinh tế tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với địa bàn KKT các KCN, nhất là đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB.

Chủ động, phối hợp với chủ đầu tư hạ tầng các KCN tìm kiếm, trao đổi thông tin, xúc tiến kêu gọi thu hút các nhà đầu tư lớn, có năng lực vào đầu tư dự án tại KKT Nhơn Hội và các KCN, ưu tiên các dự án mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Yêu cầu rà soát các dự án chậm triển khai và có giải pháp đôn đốc nhà đầu tư triển khai thực hiện đúng tiến độ, đúng quy hoạch, làm tốt công tác quản lý, theo dõi nắm bắt tình hình các hoạt động của các doanh nghiệp, chấn chỉnh, xử lý kịp thời nghiêm túc theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm (nếu có). Đồng thời phải hết sức lưu ý về vấn đề môi trường , đảm bảo theo quy định của pháp luật…

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. (Ảnh: T.Đ)

Tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, GPMB của các dự án còn tồn đọng.

Đối với các dự án mới, thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, GPMB giao đất cho nhà đầu tư trong vòng 60 ngày. Đối với các trường hợp cá biệt, phức tạp khó xử lý thì có thể xem xét giải quyết sau.

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng , UBND thị xã Hoài Nhơn, UBND huyện Phù Mỹ và các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất việc triển khai lập quy hoạch KCN Hoài Mỹ (thị xã Hoài Nhơn) và KCN Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ). Làm việc với các nhà đầu tư để xử lý, giải quyết phù hợp các nội dung liên quan kế hoạch sử dụng đất, giữa KCN Bình Nghi, KCN Cát Trinh và các KCN dự kiến thực hiện để cân đối cho phù hợp.

Theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư KCN Becamex Bình Định, KCN Hòa Hội khẩn trương thực hiện công tác xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp thứ cấp đầu tư vào KCN theo chỉ tiêu kế hoạch đã được UBND tỉnh giao; hoàn thành trong tháng 9/2024. Làm việc với nhà đầu tư, đôn đốc để tập trung hoàn thiện dứt điểm hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Hội.

BQL Khu kinh tế cũng cần khẩn trương rà soát, đề xuất việc phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật để tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành trong tháng 1/2024…

Năm 2024, UBND tỉnh Bình Định giao toàn tỉnh thu hút 100 dự án (trong đó, Sở KH&ĐT thu hút mới 70 dự án, BQL Khu Kinh tế 30 dự án). Đảm bảo 1.000 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký đầu tư 10.000 tỷ đồng.

Theo Báo Tiền Phong