[Quảng Trị] Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực đột phá

QTO – Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX (2020-2025), nửa nhiệm kỳ qua huyện Vĩnh Linh quyết tâm phấn đấu trên mọi mặt và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Liên quan đến nội dung trên, phóng viên Báo Quảng Trị đã có cuộc phỏng vấn Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh TRẦN NHẬT QUANG.

-Thưa ông! Đề nghị ông cho biết các nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực đột phá được huyện Vĩnh Linh chọn triển khai thực hiện trong nửa nhiệm kỳ qua?

-Hiện thực hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp trong bối cảnh, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; trong tỉnh thiên tai, dịch bệnh diễn biến thất thường, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, ngành; sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và Nhân dân nên huyện Vĩnh Linh đã thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Có 6 nhiệm vụ trọng tâm được huyện quyết liệt triển khai thực hiện trong thời gian qua và đạt được những chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ xứng tầm với nhiệm vụ được quan tâm, đặt lên hàng đầu.

Các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Huyện chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, vì vậy nhiều cán bộ đáp ứng được yêu cầu, không ít cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Nhiệm vụ thứ hai là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cơ bản đạt lộ trình đề ra. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng từng bước đáp ứng yêu cầu sinh hoạt và sản xuất. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao đáng kể.

Bước đầu, huyện triển khai thực hiện Đề án phát triển Thương mại-Du lịch giai đoạn 2020- 2025, định hướng đến 2030.

Tiến hành rà soát các dự án du lịch trọng điểm trên địa bàn, đề xuất các cơ quan thẩm quyền có biện pháp chỉ đạo thực hiện theo tiến độ đã cam kết. Đặc biệt huyện chú trọng công tác thu hút, kêu gọi đầu tư vào các địa phương có tài nguyên du lịch.

Bãi biển Cửa Tùng cách thành phố Đông Hà khoảng 30 km về phía Đông Bắc, thuộc thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Đây là một bãi biển đẹp, có không khí dễ chịu, không gian bao la thoáng mát với bờ cát trắng, mịn, thoai thoải và một làn nước trong xanh. Hai bãi đá ngầm hai bên bãi tắm lấn dài ra biển từ hai phía là Mũi Si và Mũi Lai đã tạo nên một cái vịnh nhỏ kín đáo ôm và không có các dòng hải lưu cuốn xoáy. Nơi đây có vị trí địa lý gần với địa đạo Vĩnh Mốc, rừng nguyên sinh Rú Linh và di tích cầu Hiền Lương,do vậy thu hút không ít lượng khách du lịch. Trong ảnh: Toàn cảnh Bãi tắm Cửa Tùng. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Triển khai Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 24/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện “về tái cơ cấu ngành nông nghiệp bền vững nâng cao giá trị gia tăng đối với cây trồng vật nuôi có lợi thế”. Trên cơ sở đó, huyện đã từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, xây dựng vùng sản xuất tập trung, chuyên canh tạo điều kiện cho việc sản xuất chế biến nông sản, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất hàng hóa.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản mang lại niềm vui lớn cho nông dân và hình thành được thị trường nông sản từ việc buôn bán các sản vật. Hiện thực hóa hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/ HU ngày 1/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Chú trọng các hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, biển đảo tạo bước chuyển biến mới trong công tác bảo vệ môi trường.

Đối với nhiệm vụ phát triển đô thị, huyện đã hoàn thiện đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Linh đến năm 2040, định hướng đến năm 2050; ban hành nghị quyết xây dựng, phát triển đô thị trên địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030. Tập trung nguồn lực hỗ trợ đầu tư hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị cho 3 thị trấn Hồ Xá, Cửa Tùng và Bến Quan theo hướng đô thị văn minh, tiến tới đô thị thông minh.

Cùng với 6 nhiệm vụ trọng tâm, huyện quyết liệt triển khai thực hiện 2 lĩnh vực đột phá. Đó là phát triển công nghiệp nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế, tạo bước đột phá trong phát triển KT-XH địa phương.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Kết luận số 848-KL/ HU ngày 28/7/2022 về phát triển ngành công nghiệp huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Kết luận số 872- KL/HU ngày 16/8/2022 về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào các lĩnh vực KT-XH huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2021 – 2025.

Tạo điều kiện, môi trường tốt để thu hút đầu tư các dự án phát triển công nghiệp trên địa bàn; ổn định và phát triển các ngành công nghiệp theo cơ chế thị trường. Có chính sách phù hợp thúc đẩy phát triển các ngành nghề mới tạo lợi thế cạnh tranh, tận dụng nguồn nguyên liệu, nhân lực tại chỗ, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Đột phá thứ 2 là triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực KT-XH. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã từng bước đổi mới nội dung, chương trình theo hướng trang bị kiến thức theo tiêu chuẩn. Đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Công tác đào tạo nghề đã bám sát nhu cầu thị trường lao động, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tại địa phương.

-Ông có thể cho biết những kết quả đạt được về KT-XH trong nửa nhiệm kỳ vừa qua của huyện Vĩnh Linh?

-Trước hết có thể khẳng định kinh tế có bước tăng trưởng khá nhờ vào chủ trương đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng bền vững; phát triển các vùng sản xuất tập trung, thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện hiệu quả.

Cụ thể, tổng giá trị sản xuất (so sánh theo mốc năm 2020) bình quân hằng năm tăng 8,75%, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,4%; công nghiệp và xây dựng tăng 9,53%; thương mại – dịch vụ tăng 9,27%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng theo hướng giảm dần tỉ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản; tăng dần tỉ trọng công nghiệp – xây dựng và thương mại – dịch vụ.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 55,3 triệu đồng (kế hoạch 5 năm tăng 1,5-1,6 lần so với năm 2020, đạt khoảng 76-81 triệu đồng). Nội lực của người dân Vĩnh Linh rất mạnh. Trên địa bàn có 6 phòng giao dịch của 6 ngân hàng lớn hoạt động với số dư nợ cho vay cũng như gửi tiết kiệm luôn đứng hàng đầu so với các địa phương khác trong tỉnh.

Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân mỗi năm 24,8% (kế hoạch 5 năm tăng 10-12%). Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt khoảng hơn 5.000 tỉ đồng (kế hoạch 5 năm 10.000-11.000 tỉ đồng). Tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt 39.850 tấn. Diện tích hai cây trồng thế mạnh là cao su và hồ tiêu tiếp tục ổn định…

Đặc biệt, huyện đã tạo việc làm mới bình quân cho gần 2.000 lao động/năm, trong đó đi xuất khẩu lao động đạt tỉ lệ khá. Theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025, tỉ lệ hộ nghèo theo tiếp cận đa chiều bình quân toàn huyện ở mức 2,89% (kế hoạch 5 năm 2%).

Riêng bình quân hằng năm 2 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số Vĩnh Ô, Vĩnh Khê giảm 7,01% . Tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,7%; người dân trong độ tuổi lao động tham gia BHXH tự nguyện đạt 10,8%. Có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục các bậc học.

Tỉ lệ trường đánh giá kiểm định đạt chất lượng mức độ II trở lên đạt 82%; có 42 trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 7 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt 18,5%. Kết thúc năm đầu tiên của nhiệm kỳ là năm 2020, Đảng bộ huyện xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2021 và 2022 xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Theo kế hoạch, hằng năm Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ đạt mức xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

– Nửa nhiệm kỳ còn lại, huyện Vĩnh Linh sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu gì để tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đặt ra, thưa ông?

-Thời gian còn lại của nhiệm kỳ này, Đảng bộ huyện xác định tiếp tục phát triển các lĩnh vực có thế mạnh. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững; phát triển các vùng sản xuất tập trung, thích ứng với biến đổi khí hậu để không ngừng nâng cao đời sống cho người dân.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng. Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm, 2 lĩnh vực đột phá đã được xác định từ đầu nhiệm kỳ và nhiệm vụ phát triển KTXH hằng năm. Chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn, vướng mắc nảy sinh trên địa bàn. Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền từ huyện đến cơ sở.

-Xin cảm ơn ông!

Theo Báo Quảng Trị