Hội thảo: “KINH DOANH, QUẢN LÝ & LÃNH ĐẠO CÔNG TY HOA KỲ: Chắt lọc Tri thức & Kinh nghiệm cho Managers, CEO và Doanh chủ VIỆT” và Khóa đào tạo: “CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH – HOẠCH ĐỊNH & TRIỂN KHAI: Chiếm thế Thượng phong cho Sản phẩm & Công ty của Bạn”

Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng) phối hợp với Công ty Tư vấn Quản lý Doanh nghiệp Jefferson (JBMC) tổ chức 02 chương trình đào tạo trong tháng 7/2022:

  1. 1. Hội thảo: “KINH DOANH, QUẢN LÝ & LÃNH ĐẠO CÔNG TY HOA KỲ: Chắt lọc Tri thức & Kinh nghiệm cho Managers, CEO và Doanh chủ VIỆT”, ngày 03/7/2022 tại Hội trường VCCI Đà Nẵng – 26 Hồ Nguyên Trừng, Đà Nẵng

Chi tiết xem tại đây

  1. 2. Khóa đào tạo: “CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH – HOẠCH ĐỊNH & TRIỂN KHAI: Chiếm thế Thượng phong cho Sản phẩm & Công ty của Bạn”, ngày 09-10/7/2022 tại Khách Sạn Maximilan Đà Nẵng – 220 Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng

Chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ qua: Công ty Tư vấn Quản lý Doanh nghiệp Jefferson (JBMC)

Điện thoại: Anh Công (0935 074 801), Chị Hà (0905 979 481), Chị Mai (0774 467 442)

Email: TuVanQuanLy.JBMC@gmail.com