Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước tiến sát mốc 600 tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/11/2023 đạt 587,68 tỷ USD. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 404,03 tỷ USD.

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2023 (từ ngày 01/11 đến ngày 15/11/2023) đạt 29,43 tỷ USD, giảm 14,7% (tương ứng giảm 5,09 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 10/2023.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 11/2023 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/11/2023 đạt 587,68 tỷ USD, giảm 9%, tương ứng giảm 58,27 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 404,03 tỷ USD, giảm 10% (tương ứng giảm 44,78 tỷ USD).

Trong kỳ 1 tháng 11 năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 118 triệu USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 24,44 tỷ USD.

Đối với thị trường xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11 năm 2023 đạt 14,66 tỷ USD, giảm 18,7% (tương ứng giảm 3,36 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 10/2023. Tính đến hết 15/11/2023, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 306,06 tỷ USD, giảm 6,4% tương ứng giảm 20,96 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, một số nhóm hàng giảm như: điện thoại các loại & linh kiện giảm 6,52 tỷ USD, tương ứng giảm 12,4%; hàng dệt may giảm 4,22 tỷ USD, tương ứng giảm 12,7%; giày dép các loại giảm 3,73 tỷ USD, tương ứng giảm 17,7%;  máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng giảm 2,78 tỷ USD, tương ứng giảm 7%… so với cùng kỳ năm 2022.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trị giá xuất khẩu hàng  hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 11/2023 đạt 10,55 tỷ USD, giảm 19,2% tương ứng giảm 2,51 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 10/2023. Tính đến hết ngày 15/11/2023, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 222,94 tỷ USD, giảm 7,6%, tương ứng giảm 18,39 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Liên quan đến thị trường nhập khẩu, số liệu của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2023 đạt 14,77 tỷ USD, giảm 10,5% (tương ứng giảm 1,73 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 10/2023.

Như  vậy, tính đến hết 15/11/2023, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 281,62 tỷ USD, giảm 11,7% (tương ứng giảm 37,32 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, một số nhóm hàng giảm mạnh như: điện thoại các loại & linh kiện giảm 11,24 tỷ USD, tương ứng giảm 59,6%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 4 tỷ USD, tương ứng giảm 10,1%; chất dẻo nguyên liệu giảm 2,71 tỷ USD, tương ứng giảm 24,1%; sắt thép các loại giảm 1.82 tỷ USD; tương ứng giảm 16,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 9,55 tỷ USD, giảm 11% (tương ứng giảm 1,18 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 10/2023. Tính đến hết ngày 15/11/2023, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 181,09 tỷ USD, giảm 12,7% (tương ứng giảm 26,39 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 64,4% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Theo Báo Vnmedia