[Thừa Thiên Huế] Tỉnh miền Trung sẽ trở thành “thành phố cạnh thành phố” trực thuộc Trung ương, mục tiêu trước năm 2025

Nhiệm vụ xây dựng Thành phố trực thuộc Trung ương là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển toàn diện tỉnh này trong giai đoạn tiếp theo.

Trung tâm Thành phố Huế. Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải

Quyết tâm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025

Mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế Lê Trường Lưu đã ký ban hành Chỉ thị số 42-CT/TU về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025.

Chỉ thị nêu rõ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các ban, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với chủ trương, đường lối xây dựng, phát triển tỉnh, xác định nhiệm vụ xây dựng Thành phố trực thuộc Trung ương là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển toàn diện tỉnh Thừa Thiên-Huế trong giai đoạn tiếp theo.

Các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu; các chương trình, đề án trọng điểm; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023, tạo tiền đề để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của cả nhiệm kỳ.

Tỉnh Thừa Thiên – Huế triển khai có hiệu quả 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới; Giảm nghèo Bền vững; Phát triển Kinh tế-Xã hội vùng Đồng bào Dân tộc Thiểu số và Miền núi giai đoạn 2021-2025, tập trung nguồn lực, quyết tâm đưa huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo Quốc gia trong năm 2024.

Chỉ thị cũng yêu cầu tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để triển khai thắng lợi Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), khẩn trương xây dựng hoàn thành, bảo đảm chất lượng, tiến độ các quy hoạch, đề án đã được đề ra, trọng tâm là Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên-Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án Phân loại Đô thị Thừa Thiên-Huế trực thuộc Trung ương; Đề án Phân loại Đô thị loại 4 đối với Đô thị Phong Điền; Đề án thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương trên Cơ sở Địa giới Hành chính Thừa Thiên-Huế; Quy hoạch chung Đô thị Thừa Thiên-Huế đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2065. Đồng thời, triển khai hiệu quả Nghị quyết 38/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Các sở ngành tập trung chỉnh trang đô thị, bảo đảm cảnh quan môi trường xanh-sạch-sáng-không rác thải, tăng cường trồng hoa, cây xanh dọc các tuyến đường, công viên, tạo điểm nhấn, ấn tượng tốt đẹp đối với mọi người dân, du khách.

Toàn hệ thống chính trị, toàn dân nêu cao ý thức, trách nhiệm, tích cực triển khai sâu rộng, thiết thực, lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Ngày chủ nhật Xanh,” “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo,” cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…, tạo khí thế mới, động lực mới, sẵn sàng tâm thế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.

Các địa phương triển khai có hiệu quả Đề án truyền thông, quảng bá tỉnh Thừa Thiên-Huế đến năm 2025; nâng tầm các hoạt động văn hóa, du lịch; khơi dậy khát vọng phát triển, lan tỏa và phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa Huế, con người Huế trong mỗi người dân.

Đồng thời, cần khai thác tiềm năng, thế mạnh về di sản, văn hóa để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Huế xứng tầm là Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, an toàn của Việt Nam và thế giới; tiếp tục củng cố, phát huy vị thế, uy tín, giữ vững thương hiệu trung tâm y tế chuyên sâu, trung tâm giáo dục-đào tạo chất lượng của khu vực và cả nước.

Những biến chuyển tích cực

Nằm cạnh Thành phố Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế đứng trước sức ép không nhỏ khi có “hàng xóm” là một thành phố năng động, có cơ sở hạ tầng phát triển, trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Để nâng cao năng lực hạ tầng, vừa qua, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã hoàn thành và đưa vào khai thác nhà ga hành khách T2 Sân bay Phú Bài; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Tuyến Đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thừa Thiên-Huế, cầu qua cửa Thuận An, đường Nguyễn Hoàng, cầu vượt Sông Hương, Đê chắn sóng Cảng Chân Mây giai đoạn 2. Tỉnh cũng đã cơ bản di dời các hộ dân, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Di tích Kinh thành Huế thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Trong năm 2023, tỉnh Thừa Thiên – Huế phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 9-10%; GRDP bình quân đầu người đạt 2.670 – 2.760 USD; vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 13.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu tăng từ 12% trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,17%; có thêm ít nhất 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

6 tháng đầu năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh vẫn đạt 6,51% so với cùng kỳ, cao hơn mức bình quân chung của cả nước, xếp thứ 25/63.

Du lịch – dịch vụ từng bước tăng trưởng mạnh trở lại, tổng thu từ du lịch ước đạt 3.600 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện; các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững… được triển khai quyết liệt và bước đầu đạt kết quả.

Đáng chú ý, trong thời gian nghỉ lễ từ ngày 1/9-4/9 vừa qua, tổng số du khách đến Thừa Thiên Huế đã tăng trưởng rất tích cực, ước đạt 90.000 lượt, tăng 40,6% so với dịp lễ Quốc khánh năm 2022.

Ngày 10/12/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 54-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết 54 xác định, mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Trên cơ sở Nghị quyết 54, ngày 27/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 83/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, Thừa Thiên Huế đã được Quốc Hội, Chính phủ quan tâm ban hành Nghị quyết 38/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghị định số 84/2022/NĐ-CP về việc thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế.

Theo Trang Nhịp sống thị trường