Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công là Tổ phó Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL

Nhằm kiện toàn hoạt động, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng về Chính phủ về rà soát văn bản QPPL đã ban hành Quyết định số 565/QĐ-TCT về việc thay đổi thành viên Tổ công tác…

Theo đó, ngày 06/4/2022, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (văn bản QPPL) – Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 565/QĐ-TCT về việc thay đổi thành viên Tổ công tác.

Thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL – Ảnh minh họa

Cụ thể, từ ngày văn bản được ký ban hành, thành viên Tổ công tác của Thủ tướng về Chính phủ về rà soát văn bản QPPL có một số thay đổi sau:

Ông Phạm Tấn Công – Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thay ông Vũ Tiến Lộc – Tổ phó Tổ công tác;

Ông Phan Đức Hiếu – Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội thay ông Phùng Văn Hùng – Thành viên;

Ông Võ Thành Hưng – Thứ trưởng Bộ Tài chính thay ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn – Thành viên;

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay ông Hà Công Tuấn – Thành viên;

Ông Phạm Quang Hiệu – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thay ông Lê Hoài Trung – Thành viên;

Ông Lê Quốc Hùng – Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an thay ông Lê Quý Vương – Thành viên;

Ông Hồ Sỹ Hùng – Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thay bà Lê Thị Phú Hà – Thành viên;

Ông Võ Minh Lương – Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thay ông Lê Chiêm – Thành viên;

Ông Nguyễn Duy Lâm – Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tại thay ông Nguyễn Nhật – Thành viên;

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân – Thứ trưởng Bộ Công Thương thay ông Cao Quốc Hưng – Thành viên;

Ông Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế thay ông Nguyễn Trường Sơn – Thành viên

Ông Đào Ngọc Chuyền – Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội thay ông Nguyễn Văn Chiến – Thành viên.

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – Phạm Tấn Công thay ông Vũ Tiến Lộc – Tổ phó Tổ công tác

Được biết, Tổ công tác hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tổ công tác có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành công tác rà soát pháp luật, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ rà soát các quy định của pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển; kiến nghị sửa đổi, bổ sung để giải phóng nguồn lực tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.

Bên cạnh đó, tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ; có ý kiến độc lập về các Báo cáo kết quả rà soát văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ, Báo cáo của Chính phủ về rà soát văn bản thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước.

Tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan thực hiện công tác rà soát vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật; chủ động tổ chức rà soát độc lập, chuyên sâu theo nhóm văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển; kịp thời kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp, chỉ  đạo sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Tổ công tác làm việc theo chế độ tập thể, kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân của Tổ trưởng, thành viên Tổ công tác trước Thủ tướng Chính phủ.

Theo Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp