[Quảng Ngãi] Thu ngân sách 10 tháng đạt 94,1% dự toán

Thu ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi đạt khá, với tổng thu lũy kế 10 tháng đạt 22.048 tỷ đồng, bằng 84,7% so với cùng kỳ và 94,1% dự toán Trung ương giao.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 10 tháng đầu năm và mục tiêu trong 2 tháng cuối năm 2023.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 10 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế – xã hội của Quảng Ngãi đạt được kết quả tích cực, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tiếp tục phát triển. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì ổn định, sản lượng thủy sản tăng mạnh so với cùng kỳ, các hoạt động tiêu dùng, dịch vụ, kim ngạch xuất, nhập khẩu đều tăng mạnh so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt khá, với tổng thu lũy kế 10 tháng đạt 22.048 tỷ đồng, bằng 84,7% so với cùng kỳ và 94,1% dự toán Trung ương giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh còn một số khó khăn như: Giải ngân vốn đầu tư còn chậm; thu ngân sách từ nguồn thu sử dụng đất đạt thấp; số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động nhiều; tình hình thu hút đầu tư trong và ngoài nước gặp khó khăn…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi – Đặng Văn Minh tại cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi – Đặng Văn Minh đánh giá cao kết quả nổi bật về phát triển kinh tế – xã hội của Quảng Ngãi trong 10 tháng đầu năm 2023. Trong tháng 10/2023, các sở, ngành đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và sự kiện Hội nghị “Giới thiệu Quảng Ngãi” tại Hà Nội.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tập trung cao độ thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao năm 2023. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2024, trong đó đặt ra các chỉ tiêu cụ thể của năm, đặc biệt là chỉ tiêu về kinh tế; xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024; Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch và chuẩn bị cho Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi.

Sở Tài chính khẩn trương xây dựng hoàn thiện hệ số điều chỉnh giá đất và chuẩn bị dự toán ngân sách năm 2024. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp với Bộ Ngoại giao triển khai công tác đối ngoại. Tiếp tục giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của Quảng Ngãi đến các đối tác, làm sâu sắc hơn các kết nối quốc tế, thúc đẩy hợp tác đầu tư.

Theo Trang VTV