Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy VCCI

Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Nguyễn Quang Vinh nhấn mạnh: Trong thời gian tới sẽ tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy VCCI.

Ông Nguyễn Quang Vinh cho biết: Trong thời gian qua, Đảng ủy VCCI đã phối hợp với Đảng Đoàn lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ, chỉ đạo đảng viên nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, là hạt nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên toàn hệ thống VCCI có đóng góp quan trọng trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập kinh tế quốc tế; nêu cao tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc bằng sức mạnh nội lực của một cộng đồng doanh nhân có đạo đức và văn hoá kinh doanh vì một nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững, lành mạnh. Trong thời gian tới sẽ tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy VCCI và các tổ chức đảng trong Đảng bộ theo hướng hiệu quả, thiết thực, gắn với lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn.

– Xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VCCI lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025?

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy VCCI, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, sự hướng dẫn nhiệt tình của các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối và đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ, VCCI đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như:

Sau Đại hội, Đảng bộ VCCI đã ban hành các văn bản, chương trình, kế hoạch, quy chế…từ đầu nhiệm kỳ và đặc biệt lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng đề án nhân sự cấp ủy, lựa chọn cán bộ đủ năng lực và tầm nhìn để tham gia BCH, BTV, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VCCI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng ủy VCCI đã phối hợp với Đảng đoàn VCCI ban hành quy chế phối hợp giữa 2 cơ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện các mặt công tác của VCCI, cơ bản các chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ đang được Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo sát sao với mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra đặc biệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn, nổi bật như:

Phối hợp cùng Đảng đoàn, Ban Thường trực tổ chức thành công Đại hội VCCI lần thứ VII nhiệm kỳ 2021 – 2026. Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham mưu xây dựng Chương trình công tác toàn khóa; Chương trình công tác của VCCI các năm 2021, 2022, 2023; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường trực, phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ban chấp hành; Quy chế cán bộ, Quy chế tài chính, Quy chế làm việc của cơ quan VCCI …

Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập VCCI (27/4/1963-27/4/2023) với sự tham dự của Chủ tịch Nước, các đồng chí lãnh đạo các Cơ quan, ban ngành Trung ương và địa phương cùng trên 200 doanh nghiệp tiêu biểu, tại lễ kỷ niệm VCCI đã ra mắt Hội đồng Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam với 21 thành viên đầu tiên là lãnh đạo các doanh nghiệp đầu ngành, có đóng góp lớn cho nền kinh tế Việt Nam.

VCCI cũng đã tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới Công Thương (13/10/1945 – 13/10/2020), 16 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2020). Trong đó, hoạt động nổi bật có Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2020 “Doanh nhân Việt Nam – Tổ quốc gọi tên mình” với chủ đề “Đảng với Doanh nhân”. Diễn đàn đã quy tụ được hơn 250 hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng trên toàn quốc, trên 600 đại biểu là lãnh đạo các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tiêu biểu.

Bên cạnh đó VCCI tổ chức chuỗi hoạt động nhân dịp Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, trong đó nổi bật là Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và tôn vinh doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, bình xét Danh hiệu “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2020” – Cúp Bông Hồng Vàng; Phối hợp với Cơ quan Viện trợ phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019, 2020,2021,2022…

VCCI đã làm việc với lãnh đạo một số địa phương và hiệp hội trong nước để hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa; VCCI hỗ trợ một số địa phương thực hiện cải thiện Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp Huyện, thị và Sở, ngành (DDCI)….

Đảng đoàn VCCI được Bộ Chính trị giao chủ trì tổ chức xây dựng đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, Đề án đã hoàn thành và dự kiến trình Bộ Chính trị trong quý III/2023.

Trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, cán bộ, đảng viên, người lao động của VCCI đã tổ chức hơn 500 hội nghị, hội thảo, diễn đàn (bao gồm cả các hội nghị trực tuyến); kết nạp hơn 1.500 hội viên; cấp hơn 1.800.000 bộ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O + GCN) cho các doanh nghiệp; tổ chức hàng nghìn khóa đào tạo nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập kinh tế quốc tế; trung bình mỗi năm VCCI góp ý hàng trăm văn bản pháp luật, trong đó có văn bản pháp luật về cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tư vấn cho hàng chục nghìn doanh nghiệp, tiếp hàng trăm đoàn khách quốc tế là lãnh đạo các quốc gia đến thăm và làm việc với VCCI…

– Để có được kết quả trên, Đảng bộ VCCI đã có những giải pháp gì trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thưa ông?

VCCI đã ban hành Chương trình hành động để cụ thể hoá và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, Nghị quyết đại hội Đảng bộ VCCI.

Đảng ủy VCCI luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VCCI lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 – 2025 và ban hành Chương trình hành động để nghị quyết của các cấp ủy đi vào cuộc sống: Đảng ủy đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VCCI lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh phát biểu tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VCCI lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Đảng ủy VCCI chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết Trung ương 3, 4, 5, 6 và Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa XIII; triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 12 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề của từng năm, triển khai đến từng tổ chức đảng, đảng viên.

Đảng ủy đã ban hành Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy VCCI, nhiệm kỳ 2020- 2025; Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, Chương trình kiểm tra, giám sát các năm 2021, 2022, 2023. Ban hành Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2022, Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2023 của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ VCCI.

Đảng ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, Chương trình kiểm tra, giám sát các năm 2021, 2022, 2023; Ban hành Quy định quy hoạch cấp ủy các cấp, Kế hoạch bổ sung quy hoạch cấp ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch Quy hoạch cấp ủy, nhiệm kỳ 2025-2030; Kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

– Xin ông cho biết nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ VCCI trong thời gian tới?

Đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương khóa XIII, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng ủy Khối đến cán bộ, đảng viên, người lao động tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ với trọng tâm là kiện toàn đủ số lượng, bảo đảm cơ cấu, chất lượng cấp uỷ các cấp và đội ngũ cán bộ chuyên trách tham mưu, giúp việc của các ban tham mưu của Đảng ủy VCCI

Chuẩn bị tốt công tác nhân sự và các công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ VCCI lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025-2030. Tổng kết công tác tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỉ luật đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Tăng cường quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp uỷ cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo cán bộ, đảng viên VCCI sẽ tăng cường tham mưu cho Đảng, Nhà nước các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội và hỗ trợ doanh nghiệp trong điều kiện mới.

  • Trân trọng cảm ơn ông!

Theo Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp