[Đà Nẵng] Ngày 20/10 sẽ khai trương tàu hỏa chất lượng cao Hà Nội – Đà Nẵng