[Quảng Trị] Bước khởi đầu của Kho bạc Nhà nước chuyển từ mô hình quản lý sang mô hình phục vụ

Thực hiện mục tiêu xây dựng kho bạc số, theo Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2030, nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng cung cấp dịch vụ của KBNN cho các đơn vị sử dụng ngân sách, KBNN đã nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) và triển khai quy trình thanh toán tự động tiền điện thoại, internet, tiền điện, tiền nước theo ủy quyền của đơn vị sử dụng ngân sách. Việc thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các đơn vị sử dụng ngân sách, giảm thiểu được chi phí và thủ tục hành chính, do không phải gửi yêu cầu thanh toán hằng tháng. Đây cũng là bước mở đầu quan trọng cho các hình thức thanh toán chủ động, tự động trong tương lai, hướng KBNN chuyển dần từ mô hình quản lý sang mô hình phục vụ.

Giao dịch viên Kho bạc Nhà nước Quảng Trị xử lý chứng từ trên ứng dụng dịch vụ công trực tuyến – Ảnh: T.H

Để thực hiện mục tiêu trên, KBNN đã ký thỏa thuận về thanh toán tự động chi tiền điện, nước của các đơn vị sử dụng ngân sách với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – nơi KBNN mở tài khoản thanh toán và thỏa thuận về thanh toán tự động khoản chi cước dịch vụ viễn thông với Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông Việt Nam.

Đồng thời từ ngày 27/4/2023, trên Cổng trao đổi dữ liệu (DVCTT) đã có chức năng dành cho đơn vị sử dụng ngân sách ủy quyền thanh toán cho KBNN và chức năng trao đổi dữ liệu với các ngân hàng thương mại, nhà cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông qua internet.

Sử dụng dịch vụ này, thay vì hằng tháng, đơn vị sử dụng ngân sách phải tự thực hiện thanh toán các khoản phí dịch vụ điện, nước, viễn thông thì nay chỉ ký văn bản ủy quyền thanh toán cho các đơn vị KBNN một lần duy nhất.

Việc thanh toán chi phí dịch vụ hằng tháng sẽ được KBNN (đã nhận ủy quyền) tự động thanh toán hóa đơn theo thông báo của các nhà cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận.

Các dịch vụ có thể ủy quyền cho KBNN nơi giao dịch để thực hiện tự động trích tài khoản với các giao dịch thanh toán gồm: khoản chi điện, nước với các nhà cung cấp dịch vụ điện nước có triển khai thu hộ tiền điện, nước với Ngân hàng Vietinbank; khoản chi cước dịch vụ viễn thông (bao gồm dịch vụ điện thoại cố định, dịch vụ truy cập internet cố định hằng tháng và dịch vụ điện thoại di động trả sau đứng tên đơn vị sử dụng ngân sách (các dịch vụ nêu trên đều không bao gồm trả trước cước dịch vụ) với các dịch vụ viễn thông do VNPT Vinaphone cung cấp.

Trên cơ sở bảng kê sử dụng dịch vụ điện, nước trong tháng theo hóa đơn sử dụng thực tế do Vietinbank gửi và bảng kê cước viễn thông do VNPT- Vinaphone gửi, KBNN kiểm soát theo quy định, nếu đủ số dư, KBNN tự động trích tiền từ tài khoản của đơn vị sử dụng ngân sách để thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ. Sau khi thực hiện thanh toán, KBNN gửi giấy báo nợ cho đơn vị sử dụng ngân sách.

Trường hợp tài khoản hết hiệu lực hoặc không đủ số dư, KBNN gửi thông báo kết quả tự động thanh toán để thông báo cho đơn vị sử dụng ngân sách được biết. Toàn bộ quá trình trên đều được thực hiện hoàn toàn tự động, việc thanh toán gần như ngay lập tức, tập trung nhanh các khoản thu cho các đơn vị cung cấp dịch vụ…

Thanh toán tự động tiền điện, nước, dịch vụ viễn thông giúp gia tăng tiện ích trong thanh toán, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách, mang lại lợi ích xã hội rất cao. Chỉ tính riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, nếu thực hiện tốt quy trình này, mỗi đơn vị sử dụng ngân sách ít nhất không phải lập 36 chứng từ/ năm, KBNN Quảng Trị sẽ không phải tiếp nhận và xử lý 35.532 chứng từ/năm.

Tuy nhiên, đến ngày 7/7/2023 mới chỉ có 381/708 đơn vị đủ điều kiện tham gia, đạt 53,81%, nhưng chỉ đạt 38,6% nếu tính trên tổng số đơn vị có giao dịch (985) do có 277 đơn vị không đủ điều kiện tham gia (do các đơn vị sử dụng nhiều nguồn kinh phí để thanh toán tiền điện, nước; nhiều đơn vị chung trụ sở chỉ có 1 mã khách hàng, đơn vị sử dụng dịch vụ viễn thông nhà mạng Viettel, đơn vị quốc phòng, an ninh và đơn vị chưa đủ điều kiện tham gia DVCTT KBNN còn giao dịch thủ công).

Mặt dù quá trình thực hiện vẫn còn một số vướng mắc, song KBNN các cấp đang rất tích cực, phối hợp chặt chẽ với Vietinbank, với các đơn vị cung cấp dịch vụ và các đơn vị sử dụng ngân sách để khắc phục các tồn tại, hoàn thiện ứng dụng, quy trình cũng như quy định để việc tự động trích tài khoản thanh toán tiền điện, nước, viễn thông đạt kết quả cao hơn.

KBNN Quảng Trị rất mong nhận được sự hợp tác hiệu quả của các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc ủy quyền thanh toán tự động tiền điện, nước, dịch vụ viễn thông và các hoạt động thu chi NSNN, nghiệp vụ KBNN trên địa bàn.

Theo Báo Quảng Trị