15 năm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt – Trung

Sau khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2008, quan hệ Việt – Trung đã có những bước phát triển trong các lĩnh vực như thương mại và du lịch.

Theo Trang Vnexpress