[Đà Nẵng] Hỗ trợ thành lập mới 50 hợp tác xã, tổ hợp tác trong năm 2024

Sáng 28-12, Liên minh Hợp tác xã (HTX) thành phố tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo tại hội nghị cho biết, tính hết tháng 11-2023, toàn thành phố có 424 tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX. Trong đó có 274 tổ hợp tác với tổng số thành viên là 2.159 thành viên, tổng số vốn kinh doanh là 40 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 4.500 lao động; có 150 HTX, liên hiệp HTX với tổng vốn điều lệ là 370,34 tỷ đồng, thu hút 9.524 thành viên, giải quyết việc làm cho gần 15.000 lao động. Năm 2023, Liên minh HTX thành phố đã tư vấn thành lập mới 15 HTX và 1 liên hiệp HTX, vận động kết nạp mới 7 HTX; công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức vè kinh tế tập thể, HTX được lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng đến người dân; công tác quản lý, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả và  đáp ứng nhu cầu thực tế của các thành viên; nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh HTX…

Năm 2024, Liên minh HTX tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể, HTX, Luật HTX năm 2023 gắn với mục tiêu tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập mới 15 HTX và 35 tổ hợp tác; khảo sát, nghiên cứu, tư vấn và phối hợp các đơn vị để hướng dẫn và hỗ trợ 20 HTX hoạt động kém hiệu quả để chuyển đổi, tái cấu trúc về mô hình HTX kiểu mới, gắn với việc hợp nhất, sáp nhật các HTX có quy mô nhỏ, cùng lĩnh vực, ngành nghề thành HTX, liên hiệp HTX có quy mô lớn để nâng cao hoạt động. Bên cạnh đó, tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp… cho cán bộ quản lý, thành viên, người lao động HTX, tổ hợp tác; hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; tham gia tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập 1-2 liên hiệp HTX có chất lượng, hiệu quả giai đoạn 2026-2030. Tại hội nghị, Liên minh HTX thành phố đã bầu bổ sung ông Phan Văn Mỹ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào vị trí Ủy viên Ban chấp hành.

Theo Báo Đà Nẵng