NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO: Hoàn thiện chính sách để phát triển bền vững

Phó Chủ tịch VCCI nhận định, đến thời điểm hiện tại các chính sách liên quan như Quy hoạch điện 8 chưa được ban hành khiến các nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo gặp không ít khó khăn.

Ông Hoàng Quang Phòng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Được sự phối hợp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chiều 6/1, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tiếp tục phối hợp triển khai Diễn đàn Năng lượng tái tạo năm 2022 với chủ đề Diễn đàn “Phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam: Tư duy và hành động trong giai đoạn mới”.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Hoàng Quang Phòng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh, ngày 11 tháng 02 năm 2020, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW “Về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với mục tiêu bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; cung cấp đầy đủ năng lượng ổn định phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Nghị Quyết cũng nhấn mạnh cần xây dựng các cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo nhằm thay thế tối đa các nguồn năng lượng hoá thạch. Ưu tiên sử dụng năng lượng gió và mặt trời cho phát điện.

Phó Chủ tịch VCCI cũng cho biết, nhằm thực hiện những cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP 26 về mục tiêu đưa mức phát thải ròng về “0” đến năm 2050. Việt Nam đã đưa ra nhiều giải pháp để hiện thực hóa cam kết này, trong đó kế hoạch chuyển đổi năng lượng được ưu tiên thực hiện. Trong những năm qua nhờ các cơ chế khuyến khích của Đảng và Chính phủ cùng với sự vào cuộc tích của các Bộ, ngành, lĩnh vực năng lượng tái tạo có những bước phát triển tích cực.

Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tiếp tục phối hợp triển khai Diễn đàn Năng lượng tái tạo năm 2022 với chủ đề Diễn đàn “Phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam tư duy và hành động trong giai đoạn mới” diễn ra vào chiều ngày 6/1.

Mặc dù vậy, ông Phòng cho rằng, đến thời điểm hiện tại các chính sách liên quan như Quy hoạch điện 8 chưa được ban hành khiến các nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo gặp không ít khó khăn, lúng túng trong việc triển khai chiến lược cũng như các bước tiếp theo.

Tiếp nối thành công của Diễn đàn Năng lượng tái tạo năm 2021, được sự phối hợp của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tiếp tục triển khai Diễn đàn Năng lượng tái tạo năm 2022 với chủ đề: “Phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam: Tư duy và hành động trong giai đoạn mới”. Đồng thời, trao chứng nhận cho các dự án trong Chương trình bình chọn: dự án Năng lượng tái tạo tiêu biểu Việt Nam năm 2022.

“Với quyết tâm mạnh mẽ trong việc chuyển dịch năng lượng, lộ trình phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam, hy vọng, với chủ đề của Diễn đàn năm nay, các khách mời tham dự cùng chuyên gia sẽ cùng trao đổi nhằm tìm ra giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư và tạo ra thị trường năng lượng tái tạo phát triển cạnh tranh, bình đẳng trong giai đoạn tiếp theo” – Phó Chủ tịch VCCI nói.

Theo Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp