Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh: Đưa ESG đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp

Là một trong những vấn đề đang nổi lên trên phạm vi toàn cầu, việc thực hành ESG đóng vai trò quan trọng với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Áp dụng ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) vào sản xuất kinh doanh đang là một trong những vấn đề đang nổi lên trên phạm vi toàn cầu, là đòi hỏi tất yếu của các doanh nghiệp hiện nay nếu muốn “nâng tầm” vị thế và gia tăng cơ hội tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường.

Để hiểu rõ hơn vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD).

Ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam

Xin ông cho biết đánh giá về việc thực hành ESG tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay cũng như giải pháp để doanh nghiệp thực hành hiệu quả ESG?

Ông Nguyễn Quang Vinh: ESG là một chủ đề tương đối mới, hiện tại khung pháp lý về ESG tại Việt Nam chưa nhiều, nhưng các quy định về ESG đã xuất hiện ở một số các quy định khác nhau. Mặc dù vậy, hiện tại chưa có nghiên cứu đánh giá về việc áp dụng ESG tại các doanh nghiệp Việt Nam.

Tuy vậy, để thực hành ESG hiệu quả, việc đầu tiên là chúng ta cần phải thống nhất về mặt nhận thức liên quan đến ESG, đó là những vấn đề về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp, nhận thức được tầm quan trọng của những vấn đề này trong quá trình ra quyết định và ảnh hưởng như thế nào đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, quá trình hoạch định chiến lược ngắn, trung và dài hạn của doanh nghiệp.

Để nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp về thực hành ESG, tới đây Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ triển khai các lớp tập huấn và các hoạt động cụ thể, nhằm nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, giúp họ nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của ESG, từ đó đưa ra các chiến lược tích hợp ESG vào hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách phù hợp.

Vậy theo ông, việc thực hành ESG sẽ mang lại ý nghĩa như thế nào đối với cộng đồng doanh nghiệp trong nước?

Ông Nguyễn Quang Vinh: Có thể nói, thực hành ESG vào sản xuất kinh doanh đang là một trong những vấn đề đang nổi lên trên phạm vi toàn cầu và mang lại rất nhiều lợi ích đối với cộng đồng doanh nghiệp trong việc phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tại Việt Nam, với 98% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nên việc nâng cao nhận thức kinh doanh bền vững, kinh doanh bao trùm gồm những nội hàm nào càng trở nên quan trọng, từ nhận thức đó sẽ đưa đến những hành động cụ thể, giúp doanh nghiệp tận dụng tốt hơn cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đặc biệt, nếu doanh nghiệp thực hành tốt ESG thì sẽ thực hiện tốt các kế hoạch về môi trường, xã hội và quản trị, từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng trong bối cảnh hiện nay.

Áp dụng ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) vào sản xuất kinh doanh đang là một trong những vấn đề đang nổi lên trên phạm vi toàn cầu

Với tầm quan trọng trên, tới đây Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ có những chính sách gì để hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng ESG?

Ông Nguyễn Quang Vinh: Kế hoạch của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nói chung và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam nói riêng trong thời gian tới là, chúng tôi sẽ đưa ESG gần hơn, cụ thể hơn, hữu hình hơn đối với cộng đồng doanh nghiệp trong nước.

ESG là một trong những vấn đề đang nổi lên không chỉ trên phạm vi toàn cầu, mà ở cả khu vực và Việt Nam. Nó đánh giá vấn đề môi trường, xã hội và quản trị, đóng vai trò rất quan trọng trong tiến trình ra quyết định, hoạch định chiến lược quản trị cũng như quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như của bất cứ dự án nào, cho nên ESG cần phải được nhìn nhận đánh giá một cách cụ thể hơn.

Trên cơ sở đó, sắp tới chúng tôi sẽ kiến nghị với Chính phủ để đưa ESG vào những quy trình, quy định, quy chuẩn để các doanh nghiệp có thể căn cứ vào đó áp dụng và triển khai ESG. Thậm chí, liên quan đến vấn đề xã hội chúng ta có thể đưa vấn đề kinh doanh có trách nhiệm gắn với quyền trẻ em, vì trẻ em là nhân tố quan trọng trong xã hội, là tương lai của đất nước, là tương lai của các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Xin cảm ơn ông!

Theo Báo Công thương