Hàng Việt Nam đi khắp thế giới, các doanh nghiệp bán gì mà thu được 123,64 tỷ USD trong 4 tháng?

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất và Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố số liệu liên quan đến tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024.

Trong tháng 4/2024, giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 61,20 tỷ USD, giảm 5,2% so với tháng liền kề và tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng chung, 4 tháng đầu năm 2024, giá trị xuất nhập khẩu lên tới 238,88 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái, với mức tăng trưởng của xuất khẩu là 15% và nhập khẩu là 15,4%. Thặng dư thương mại hàng hóa đạt 8,4 tỷ USD.

Về xuất khẩu hàng hóa, kim ngạch tháng 4/2024 ước đạt 30,94 tỷ USD, giảm 8,1% so với tháng trước. Tính chung bốn tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 123,64 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Có 21 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 86,4% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 57,8%).

Hàng Việt Nam đi khắp thế giới, các doanh nghiệp bán gì mà thu được 123,64 tỷ USD trong 4 tháng?- Ảnh 1.Đồ họa: PL

Về cơ cấu, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 1,73 tỷ USD, chiếm 1,4%; nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 108,27 tỷ USD, chiếm 87,5%; nhóm hàng nông sản, lâm sản ước đạt 10,96 tỷ USD, chiếm 8,9%; nhóm hàng thủy sản ước đạt 2,68 tỷ USD, chiếm 2,2%.

Về nhập khẩu hàng hóa, kim ngạch tháng 4/2024 ước đạt 30,26 tỷ USD, giảm 2% so với tháng trước. 4 tháng đầu năm 2024, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 115,24 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Có 20 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 78,9% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 02 mặt hàng nhập khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 39,4%).

Nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt 108,33 tỷ USD, chiếm 94%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 45,7%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 48,3%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng ước đạt 6,91 tỷ USD, chiếm 6%.

Hàng Việt Nam đi khắp thế giới, các doanh nghiệp bán gì mà thu được 123,64 tỷ USD trong 4 tháng?- Ảnh 2.Đồ họa: PL

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 34,1 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 41,6 tỷ USD.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, xuất siêu sang Hoa Kỳ ước đạt 29,6 tỷ USD tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU ước đạt 11,4 tỷ USD, tăng 16,7%; xuất siêu sang Nhật Bản 209 triệu USD, giảm 41,8%; nhập siêu từ Trung Quốc 23,6 tỷ USD, tăng 41,4%; nhập siêu từ Hàn Quốc 8,7 tỷ USD, tăng 2,3%; nhập siêu từ ASEAN 3,6 tỷ USD, tăng 47,1%.

Năm 2024, dự báo kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá Việt Nam tăng khoảng 6 – 8% so với năm 2023, đạt khoảng 723 – 738 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng khoảng 7 – 9%, đạt mức 376 – 384 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng khoảng 5 – 7%, đạt mức 347 – 354 triệu USD.

Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản sẽ tăng khoảng 16 – 18%, đạt khoảng 4,56 – 4,64 tỷ USD. Các mặt hàng có tốc độ tăng trưởng cao của nhóm hàng nông, lâm, thủy sản sẽ là rau quả, gạo, hạt điều, cà phê.

Nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là động lực cho tăng trưởng xuất khẩu. Các mặt hàng chủ lực của nhóm này là máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại các loại và linh kiện, máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng, hàng dệt may, giày dép.

Theo Trang Đời Sống& Pháp Luật