[Gia Lai] Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về công nghệ và chứng nhận chất lượng sản phẩm

Sở Khoa học và Công nghệ vừa có Thông báo số 12/TB-SKHCN hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa về công nghệ và những vấn đề liên quan đến chứng nhận chất lượng sản phẩm.

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong năm 2023. Ảnh: Hà Duy

Theo đó, nội dung hỗ trợ công nghệ đợt này cho doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm: hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp; hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp.

Những nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị gồm: hỗ trợ tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi hồ sơ đề xuất hỗ trợ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai trước ngày 15-9-2023.

Theo Báo Gia Lai