[Đà Nẵng] Nhiều hoạt động xúc tiến thương mại năm 2023

Sở Công Thương thành phố cho biết, trong năm 2023, sở sẽ đa dạng hóa các chương trình xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và ngoài nước.

Cụ thể, thành phố sẽ tổ chức 12 chương trình hội chợ triển lãm thương mại, phiên chợ hàng Việt như: hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng – Tôn vinh sản phẩm OCOP (dự kiến tháng 6-2023); hội chợ Triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến, chế tạo năm 2023 (dự kiến tháng 7-2023); hội chợ Quốc tế Thương mại, du lịch và Đầu tư hành lang kinh tế Đông – Tây năm 2023 (dự kiến tháng 8-2023); 3 chương trình quảng bá giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc trưng, quà tặng lưu niệm thành phố; 4 phiên chợ hàng Việt (dự kiến tháng 6 đến 7-2023); hội chợ Nông nghiệp Hòa Vang (dự kiến tháng 7-2023); Triển lãm quốc tế Vietbuild năm 2023 (dự kiến tháng 5-2023). Bên cạnh đó tổ chức cho doanh nghiệp tham gia 11 chương trình hội chợ triển lãm thương mại, hội nghị kết nối cung cầu trong cả nước.

Thành phố tổ chức các đoàn doanh nghiệp tham gia các hội chợ triển lãm, kết nối giao thương tại nước ngoài như: đoàn doanh nghiệp khảo sát, tìm đối tác tại hội chợ Thaifex – Thái Lan (tháng 5-2023); đoàn doanh nghiệp tham gia sự kiện Vietnam Festival tại Osaka – Nhật Bản (tháng 6-2023); đoàn doanh nghiệp tham gia hội chợ Quốc tế Doanh nghiệp nhỏ và vừa Trung Quốc lần thứ 18 tại tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc (tháng 6-2023); đoàn doanh nghiệp tham gia hội nghị kết nối giao thương tại tỉnh Savanakhet – Lào (tháng 7-2023); đoàn doanh nghiệp tham gia hội chợ Việt – Lào Expo tại Viêng chăn – Lào (tháng 8-2023); và các đoàn xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch khác theo chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại hoặc theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Theo Báo Đà Nẵng