Thủ tướng: Kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh