[Đắk Nông] Năm 2023: Đắk Nông đặt mục tiêu cải thiện nâng cao Chỉ số CCHC, SIPAS

Để tiếp tục phục vụ người dân, doanh nghiệp, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội, Đắk Nông tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp CCHC, cải thiện Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS năm 2023…

Cán bộ bộ phận một cửa Công an tỉnh hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm giải quyết TTHC trên điện thoại

Theo công bố của Bộ Nội vụ, năm 2022 Chỉ số Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) Đắk Nông đạt 84,66/100 điểm, xếp thứ 37/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 04 bậc so với năm 2021 nằm trong nhóm B, trong đó: Điểm thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) đạt: 59.27/68 điểm; Điểm điều tra xã hội học đạt: 25.39/32 điểm, gồm: Điểm chỉ số SIPAS: 7.97/10 điểm, xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố; tăng 16 bậc so với năm 2021.

Nỗ lực được “quả ngọt”

Thực tế cho thấy, năm 2022, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát sao trong công tác CCHC tới các cấp, các ngành trong việc tập trung triển khai đồng bộ, tích cực nhiều giải pháp, nhờ đó công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã mang lại những kết quả khá ấn tượng.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk nông thì, trong năm 2022, Đắk Nông có 07 nhóm chỉ tiêu vượt và 04 nhóm chỉ tiêu đạt so với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội đề ra…

“Đặc biệt là nhóm chỉ tiêu về công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh: Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,22%, vượt kế hoạch trên 3%, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm 8,45%, vượt kế hoạch trên 5% bà Hường dẫn chứng.

Nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội, bà Hường cho biết: Ngay từ đầu năm 2023, Đắk Nông đã tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp CCHC, cải thiện Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS, trong đó, Đắk Nông nỗ lực thực hiện các nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư…

Mặt khác, công tác thanh kiểm tra CCHC được thực hiện nghiêm túc, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong triển khai CCHC tại các cơ quan, đơn vị, qua đó giúp các cơ quan, đơn vị khắc phục những điểm “nghẽn” và có những giải pháp “ khơi thông” tạo sự bứt phá trong công tác CCHC…

“Việc Chỉ số CCHC Đắk Nông tăng thứ hạng trong 4 năm liên tiếp (2019 – 2022), đặc biệt năm 2022, Bộ Nội vụ áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá mới bổ sung nhiều tiêu chí đánh giá cao hơn. Điều này cho thấy những nỗ lực CCHC đã mang lại kết quả tích cực và là động lực để Đắk Nông tiếp tục phấn đấu, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội” bà Hường nhấn mạnh.

Bộ phận một UBND huyện Đắk Song giải quyết TTHC cho người dân

“Soi” mình để tiến

Bên cạnh những kết quả đạt được, bà Hường cũng thẳng thắn nhìn nhận, Đắk Nông vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở một số sở, ban ngành, địa phương vẫn chưa được quyết liệt; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa nghiêm, vẫn còn tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính; công tác phối hợp thẩm định hồ sơ thủ tục hành chính liên thông giữa một số sở, ngành, địa phương chưa chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời…

Trước thực tế trên, để cải thiện nâng cao Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS, bà Hường cho hay, Sở sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện thị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC, bám sát quy định tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.

Tập trung quán triệt tới lãnh đạo các sở, ngành, UBND các cấp nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công tác CCHC của tỉnh, đánh giá khách quan, trách nhiệm đối với kết quả CCHC chung của tỉnh trong quá trình tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học…

Đặc biệt, phấn đấu Chỉ số PAR INDEX của Đắk Nông năm 2023 tăng bậc so với năm 2022 và Chỉ số SIPAS đạt từ 85% trở lên, các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa cần đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX theo Công văn số 433/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, Hồ Văn Mười ký ngày 05/7/2023.

Cụ thể, các cấp các ngành huyện thị cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2022

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là các cơ quan theo dõi, phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ CCHC phải nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2022 liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý; đồng thời, đề ra các biện pháp, giải pháp khả thi để triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các nội dung CCHC trong năm 2023.

Đồng thời, tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các đơn vị, địa phương nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả và đúng tiến độ các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

Cùng với đó, các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC tại đơn vị đảm bảo hoàn thành 100% các mục tiêu đề ra.

Người đứng đầu các đơn vị phải giải trình và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được phân công trong Kế hoạch không đáp ứng được mục tiêu đề ra, làm giảm  điểm số các nội dung, tiêu chí trong Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS năm 2023.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Bưu điện tỉnh thực hiện điều tra xã hội học xác định Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS) năm 2023 khi có yêu cầu.

Ngoài ra, Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện và Lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát các nội dung trong Phiếu khảo sát của Bộ Nội vụ để thực hiện đánh giá đầy đủ, khách quan, trung thực về chất lượng công tác CCHC của tỉnh.

“Các Sở Nội vụ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì theo dõi, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc lĩnh vực phụ trách” Công văn Chủ tịch UBND Hồ Văn Mười nêu rõ.

Theo Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp