[Đà Nẵng] Tổng quan kinh tế Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2023

6 tháng đầu năm 2023, GRDP thành phố ước tăng 3,74% so với cùng kỳ năm 2022, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu hút đầu tư trong nước đạt kết quả khá ấn tượng.

Theo Đà Nẵng GOV