Bức tranh kinh tế Việt Nam 11 tháng đầu năm 2023: Nhiều gam màu sáng

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, bức tranh kinh tế Việt Nam 11 tháng đầu năm 2023 có nhiều gam màu sáng như: suất siêu 25,83 tỷ USD, doanh thu bán lẻ 5.667 tỷ đồng, thu hút FDI đạt 28,85 tỷ đồng…