Tiếp Tổng giám đốc Ericsson Việt Nam

Ngày 4.1.2019, VCCI Đà Nẵng tiếp và làm việc với ông Denis Brunetti – Tổng Giám đốc Ericsson Vietnam, Myanmar, Laos and Cambodia về khả năng hợp tác liên quan đến việc thành lập IoT Innovation Hub.

Click view Image