KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7.2024
Đăng ký sự kiện
Bên cạnh các hoạt động dự kiến như kế hoạch, VCCI Miền Trung – Tây Nguyên còn triển khai các hoạt động:
1. Hỗ trợ doanh nghiệp trong tư vấn pháp luật doanh nghiệp và thương mại, tư vấn cải thiện môi trường kinh doanh.
2. Tham gia đánh giá, đóng góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp của các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên.
Liên hệ VCCI Miền Trung – Tây Nguyên (02363.821719) để biết thêm chi tiết về các hoạt động.