Tập huấn: Cập nhật các quy định mới về xuất xứ hàng hóa cho hàng xuất khẩu và giải đáp các tình huống thực tế cũng như các vướng mắc liên quan đến C/O
Đăng ký sự kiện
       Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Bộ Công thương ban hành Thông tư 44/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2018/TT-BCT ngày 03/4/2018 quy định về xuất xứ hàng hóa. Trong đó, có nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng liên quan xuất xứ hàng hóa không ưu đãi như: sửa đổi mẫu bảng kê khai nguyên liệu; cập nhật HS code phiên bản 2022; đặc biệt sửa đổi, bổ sung các tiêu chí xuất xứ không ưu đãi trong Danh mục Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR).
       Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật các quy định mới về xuất xứ đối với hàng xuất khẩu, giới thiệu các giải pháp truy xuất nguồn gốc hàng hóa, cũng như hỗ trợ giải đáp các tình huống thực tế phát sinh, các vướng mắc liên quan đến Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), VCCI Miền Trung – Tây Nguyên tổ chức lớp tập huấn “Cập nhật các quy định mới về xuất xứ hàng hóa cho hàng xuất khẩu và giải đáp các tình huống thực tế cũng như các vướng mắc liên quan đến C/O”
1. Thời gian: 8h00 đến 11h30, Ngày 22/7/2024 (thứ Hai)
2. Địa điểm: Hội trường VCCI Đà Nẵng Số 26 Hồ Nguyên Trừng, Tp. Đà Nẵng
3. Giảng viên: Luật sư Nguyễn Văn Đức, Phó phòng Pháp chế Chi nhánh VCCI tại Tp. Hồ Chí Minh
4. Học phí: Miễn phí
5. Chương trình: tại đây
6. Đăng ký tại: tại đây
*** Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Anh Trình
Điện thoại: 0914.026.073; Email: trinhht-dn@vcci.com.vn