Khóa đào tạo: Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện bình đẳng giới trong nền kinh tế xanh hướng tới bền vững
Đăng ký sự kiện
Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án “EmPower: Thúc đẩy nâng cao quyền năng kinh tế của Phụ nữ thông qua Chuyển đổi xanh”. VCCI Miền Trung – Tây Nguyên tổ chức khóa đào tạo với chủ đề: “Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện bình đẳng giới trong nền kinh tế xanh hướng tới bền vững”.
-Thời gian: Thứ 5 ngày 27/6/2024 (8h00 -12h00)
-Địa điểm: Hội trường VCCI miền Trung – Tây Nguyên; Số 26 Hồ Nguyên Trừng, Tp. Đà Nẵng
-Thư mời: Tại đây
-Chương trình: Tại đây
-Link đăng ký: Tại đây
-Học phí: Miễn phí
☎️☎️☎️ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
+ Chị Hiền Dung; Mobile: 0905.471422; Email: dungtth-dn@vcci.com.vn
+ Anh Long Vân; Mobile: 0912.768867; Email: vandl-dn@vcci.com.vn