Tiếp đoàn: UPS Việt Nam đã đến thăm và làm việc với VCCI Đà Nẵng
Ngày 07/9/2022, UPS Việt Nam đã đến thăm và làm việc với VCCI Đà Nẵng. UPS là một trong những công ty vận chuyển và logistics toàn cầu hàng đầu thế giới.
Tại cuộc làm việc, UPS quan tâm đến các cơ hội mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung.
Ngoài ra, UPS Việt Nam đã có những trao đổi với VCCI Đà Nẵng về hợp tác trong hỗ trợ DNVVN và các hoạt động cộng đồng.
Click view Image