Tiếp đoàn Dự án LinkSME

Chiều ngày 13/05/2019, Ông Nguyễn Tiến Quang- Giám đốc VCCI Đà Nẵng và Bà Trương Thị Kim Ánh – Phó giám đốc VCCI Đà Nẵng đã tiếp và làm việc với đoàn Dự án kết nối doanh nghiệp vừa và nhỏ (LinkSME) của USAID do Ông Frank Weiand – Giám đốc hợp phần Liên kết Doanh nghiệp nước ngoài làm trưởng đoàn. Qua cuộc gặp, Dự án LinkSME mong muốn hợp tác cùng VCCI Đà Nẵng trong việc tổ chức chương trình “Ngày hội cung ứng” tại Đà Nẵng vào tháng 7/2019, nhằm kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa của khu vực miền Trung với các nhà mua hàng nước ngoài. Ngoài ra, hai bên cũng mong muốn cùng hợp tác với nhau trong thời gian đến để có thể tạo môi trường kinh doanh tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Click view Image