Lớp tập huấn: Lập kế hoạch kinh doanh theo hướng tăng trưởng xanh bền vững dành cho DNNVV.

Sáng ngày 9/9/2022, VCCI Đà Nẵng và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) – Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (Văn phòng PTBV) phối hợp cùng Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF-Việt Nam) tổ chức lớp tập huấn “Lập kế hoạch kinh doanh theo hướng tăng trưởng xanh bền vững” dành cho DNNVV.

 

Click view Image