Lớp tập huấn: “Cập nhật Thông tư số 33/2023/TT-BTC quy định về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ phục vụ sau thông quan về xuất xứ hàng hóa, hướng dẫn phân loại, xác định mã số hàng hóa”

Ngày 23/08/2023, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung – Tây Nguyên tổ chức lớp tập huấn “Cập nhật Thông tư số 33/2023/TT-BTC quy định về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ phục vụ sau thông quan về xuất xứ hàng hóa, hướng dẫn phân loại, xác định mã số hàng hóa” với sự tham dự của gần 145 học viên.

Click view Image