Lớp tập huấn: Bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về hội nhập kinh tế

Trong 3 ngày 14 – 16/11/2018 tại Bình Định, VCCI Đà Nẵng phối hợp với Sở Nội Vụ tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về Hội nhập Kinh tế Quốc tế cho 70 học viên thuộc các Sở ban ngành của Tỉnh. Trong chương trình, các học viên đã được bồi dưỡng kiến thức về chiến tranh thương mại với sứng phó của Việt Nam, hội nhập với Cách mạng 4.0 và kiến thức hội nhập. Khóa bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức viên chức làm công tác hội nhập quốc tế cập nhật thông tin, hiểu và nắm rõ về tổng quan hội nhập quốc tế, xây dựng, nâng cao năng lực cho cán bộ về hội nhập quốc tế, thực thi các cam kết quốc tế trong lĩnh vực lao động – xã hội có thêm những kiến thức và kinh nghiệm về đối ngoại, hội nhập quốc tế, phục vụ yêu cầu công tác.

Click view Image