Khóa tập huấn trực tuyến: Phục hồi và phát triển doanh nghiệp thông qua kiến thức tài chính

Ngày 27-29/4/2022, trong khuôn khổ chương trình #SheMeansBusiness, VCCI Đà Nẵng phối hợp với Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam tổ chức khóa tập huấn trực tuyến “Phục hồi và phát triển doanh nghiệp thông qua kiến thức tài chính”.

Mục tiêu khóa học nhằm cung cấp cho các học viên kiến thức về tài chính, hỗ trợ các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ phục hồi và phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tăng khả năng chống chịu với những biến động của thị trường.

Click view Image