Khoá tập huấn “Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại”

👏🥰🎉 Ngày 26/10/2023 tại Quảng Nam, VCCI Miền Trung – Tây Nguyên phối hợp với Sở Công thương tỉnh Quảng Nam tổ chức Khoá tập huấn “Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại” với sự tham dự của hơn 70 học viên.

Click view Image