khóa tập huấn “Hướng dẫn thực hiện quy định mới về tiền lương trong bộ luật lao động 2019 – xử lý tình huống thực tiễn và kỹ thuật xây dựng thang, bảng lương theo cơ chế thị trường tại các doanh nghiệp du lịch”

Ngày 29-30/10/2020 tại Đà Nẵng, được sự hỗ trợ của dự án NIRF/ILO, VCCI Đà Nẵng đã tổ chức thành công khóa tập huấn “Hướng dẫn thực hiện quy định mới về tiền lương trong bộ luật lao động 2019 – xử lý tình huống thực tiễn và kỹ thuật xây dựng thang, bảng lương theo cơ chế thị trường tại các doanh nghiệp du lịch” với sự tham gia nhiệt tình của hơn 40 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Sau khóa tập huấn, phần lớn doanh nghiệp đều tiếp thu được đầy đủ nội dung khóa tập huấn, đồng thời có thể áp dụng đúng và xử lý các tình huống thực tế trong khả năng xây dựng bảng lương theo cơ chế thị trường như hiện nay.

Click view Image