Khóa tập huấn: “Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh liên tục cho doanh nghiệp nhằm chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai và dịch bệnh”
Ngày 16/5/2023, VCCI Đà Nẵng phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tổ chức khóa tập huấn: “Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh liên tục cho doanh nghiệp nhằm chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai và dịch bệnh
Tập huấn được tổ chức trực tiếp với sự tham dự của các đại biểu đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế và trực tuyến tại điểm cầu Cần Thơ.
Click view Image