Khóa tập huấn: Chuyên đề về quản lý rác thải và quản lý rủi ro ngập lụt cho các doanh nghiệp

Trong khuôn khổ Dự án “Giải quyết vấn đề ngập lụt đô thị thông qua các sáng kiến dựa vào cộng đồng và đa thành phần tại Việt Nam” do USAID tài trợ, ngày 27/8/2022, VCCI Đà Nẵng đã tổ chức khóa tập huấn chuyên đề về quản lý rác thải và quản lý rủi ro ngập lụt cho các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Nhơn Bình và Tp. Quy Nhơn.

Click view Image