Khoá đào tạo: Quản lý Kho hàng – Vật tư

Ngày 24-25/3/2023, VCCI Đà Nẵng phối hợp với Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ tổ chức Lớp đào tạo: Quản lý Kho hàng – Vật tư, với sự tham gia của 53 học viên là cán bộ, nhân viên của Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc.

Click view Image