Khoá đào tạo: Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh

Ngày 05&06/10/2022, VCCI Đà Nẵng phối hợp cùng với Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ tổ chức Khóa đào tạo “Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh” cho hơn 50 CBNV Công ty.

Khóa đào tạo nhằm hỗ trợ học viên hiểu rõ các nguyên tắc đàm phán, hoàn thiện các kỹ thuật trình bày và thuyết phục đối tác mua – bán hàng, giúp nâng cao tính chuyên nghiệp của chuyên gia thương lượng trong kinh doanh để đạt được chiến lược đàm phán và mục tiêu kinh doanh.

Click view Image