Khóa đào tạo: “Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu thông qua tìm kiếm khách hàng quốc tế” ngày 15/11

👏🥰👏 Ngày 15/11/2023 tại Bình Định, VCCI Miền Trung – Tây Nguyên tổ chức khóa đào tạo: “Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu thông qua tìm kiếm khách hàng quốc tế”. Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp hiểu rõ hơn các kênh, công cụ tìm kiếm bạn hàng quốc tế, cách vận hành hiệu quả và các ưu nhược điểm từ đó nâng cao nâng lực cho doanh nghiệp XNK

Click view Image