Khóa đào tạo: Kỹ năng quản trị thương hiệu

Ngày 26/4/2022, VCCI Đà Nẵng phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung Ương – Bộ Công thương tổ chức khóa đào tạo “Kỹ năng quản trị thương hiệu”

Mục đích của khóa học nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt được các xu hướng mới trong xây dựng thương hiệu để quảng bá và phát triển thương hiệu Việt, đẩy mạnh tiêu dùng hàng Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam và hàng Việt Nam, đặc biệt nâng cao giá trị cho doanh nghiệp. 40 học viên đại diện cho các doanh nghiệp tham dự đã lĩnh hội được nhiều kiến thức chuyên môn hữu ích về quản trị thương hiệu để có cách vận dụng thiết thực trong tổ chức hoạt động doanh nghiệp sau khóa học.

Click view Image